Med KrFs fritidskort får alle være med på laget!
Det skal ikke være slik at det er foreldrenes lommebok som avgjør om barna i Vefsn kommune får blir med på fritidsaktiviteter

Helgelendingen skriver onsdag 14. august at 27% av barn og unge må droppe fritidsaktiviteter på grunn av økonomi. Dette er ikke greit.
Det at de ikke har mulighet til å delta på fritidsaktiviteter sammen med jevnaldrende fordi familiene ikke har råd gjør at noen blir holdt utenfor viktige sosiale arenaer, der de kan oppleve mestring og samhold.
Foreldre forteller at fritidsaktiviteter er i ferd med å skape et klasseskille, og mange rister på hodet av hvor dyrt det er. Det skal ikke være slik at det er foreldrenes lommebok som avgjøre om barna får være med. Det kan vi ikke godta. Derfor har KrF fått gjennomslag for at alle barn og unge mellom 6 og 18 år skal få et fritidskort, for å betale for fritidsaktiviteter. KrF vil at dette skal ha en verdi på minimum kr 2000,- og at kommunene i tillegg kan øke beløpet på kortet. Et slikt fritidskort skal dekke faste, organiserte aktiviteter. Det å delta på organiserte fritidsaktiviteter er nemlig viktig for at alle barn skal få være med og være en del av fellesskapet, bli inkludert og kjenne tilhørighet. Å investere i barna er å investere i vår felles framtid. Ved å gi barn tilgang til fritidsaktiviteter, kan flere få blomstre og oppleve mestring. De blir en del av et fellesskap, der de kan bli sett og fulgt opp av trygge voksne. Med vårt fritidskort gir vi barn og foreldre et håndslag. Det vil gjøre at færre barn føler seg utenfor og flere blir inkludert. Det vil utgjøre en forskjell i mange barns liv!
Varm KrF-hilsen