Gå til sidens hovedinnhold

Det oppleves som om prosjektorganisasjonen tar Vefsn kommune som gissel i skolesaken

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Sviktet på oppløpet

Nordland fylkeskommune svikter på oppløpssida når den administrative ledelsen for bygging av ny videregående skole nå vil forlate tomta på Kippermoen og ta en omkamp for å få tilgang til Vefsn kommunes tomt på Skjervengan. De legger et utilbørlig press på kommunen og er samtidig med på å parkere planene om en ny storhall i Mosjøen.

Fylkestinget har vedtatt bygging av ny videregående skole i Mosjøen til anslagsvis 1,1 milliard kroner. I prosessen har flere tomter vært vurdert. Den gamle forsvarstomta på Skjervengan har hele tida vært vurdert som det beste alternativet for fylkeskommunen. Det er lett å skjønne all den tid fylkeskommunen kun har vurdert eget beste og ikke sett en ny videregående skole i et større perspektiv.

Til tross for at det forsøkes å tegne et annet bilde, er det vel kjent at samarbeidet mellom kommunen og prosjektadministrasjonen i Nordland fylkeskommune ikke utelukkende har vært preget av harmoni. Når så storhallprosjektet kom opp som et meget spennende prosjekt kan det virke som om det ble for mye for planleggerne i fylkeskommunen. De fant det på sin plass å be om tilgang til den kommunale tomta på Skjervengan, og på den måten få sysle med prosjektet uten for mye innblanding fra lokalsamfunnet.

Det er nesten uvirkelig å se hvordan Nordland fylkeskommune opptrer i denne saken og vi kan ikke tenke oss at brevet prosjektadministrasjonen har sendt Vefsn kommune der de ber om tilgang til tomta på Skjervengan, er politisk klarert. I så fall går fylkesrådet på akkord med sin egen politikk om å delta aktivt i byutvikling og tilrettelegging av sterke og gode lokalsamfunn i hele fylket.

Det gjør ikke saken bedre at brevet er sendt etter at prosjektadministrasjonen har fått nye innspill fra Vefsn kommune om at arealet for ny videregående skole nesten kan dobles sammenlignet med de opprinnelige planene. Vi kan heller ikke forstå at en ny videregående skole bygd sammen med en ny og moderne storhall, ikke gir utviklingsmulighet for den nye skolen. Vi hadde nærmest sagt tvert imot.

Vi skjønner at lokale initiativ og gode tilleggsprosjekter knyttet til bygging av ny videregående skole oppleves som et hår i suppa for planleggerne i Bodø. Men da må politikerne, og først og fremst fylkesrådet, sette foten ned og si klart fra hvor skapet skal stå – eller skolen bygges. Så er det opp til prosjektadministrasjonen å levere. Det kan umulig være særdeles krevende å få til en ny videregående skole på tomteområdet som kan bli så stort som 25 dekar på Kippermoen.

Det oppleves som om prosjektorganisasjonen tar Vefsn kommune som gissel i denne saken. For riset bak speilet er at hele byggeprosjektet utsettes dersom fylkeskommunen ikke får det som de vil. Vi håper at dette ikke blir det endelige resultatet. Men da må fylkesrådsleder Tomas Norvoll på banen. Så langt har den politiske stemmen knapt vært hørbar. Derfor oppleves det som om de svikter Vefsn og Helgeland på oppløpssida.

Kommentarer til denne saken