Det klør mer enn før, men lite skabbskam i Vefsn

– Jeg vil ikke si at det er en epidemi, men vi selger mer skabbmiddel enn før.