«Det kan være grunn til å oppfordre både tilhengere og motstandere av vindkraftutbyggingen om å ikke gå helt av hengslene»

Av
DEL

LederGrov hets på sosiale medier er en vederstyggelighet og terskelen for reaksjoner mot slik trakassering bør være særdeles lav. Det er mobbing satt i system og avdekker i mange sammenhenger et tankesett og holdninger vi ikke skal akseptere. Etter vårt skjønn bør slike hatefulle og sjikanerende ytringer automatisk innebære politietterforskning.

Cecilia Persson og Roy-Arne Bull Kvitfjell tar bladet fra munnen når de velger å anmelde grov hets mot samer på Facebook-gruppa Medvind. Gruppa er etablert som en reaksjon på gruppa Motvind, som kjemper mot bygging av vindkraftverk. I innleggene som nå er fjernet fra gruppa, brukes det betegnelser som samesatan og aper. Det er totalt uakseptabelt og gir en kraftig påminnelse om at hverdagsrasismen her til lands lever i beste velgående.

Uten at vindkraftdebatten skal løftes fram spesielt i en slik sammenheng, kan det være grunn til å oppfordre både tilhengere og motstandere av vindkraftutbyggingen i fjellet vest for Mosjøen om å holde seg i skinnet og ikke gå helt av hengslene når det gjelder usaklige og i mange tilfeller sterkt krenkende kommentarer. Og det er all grunn til å rose Persson og Kvitfjell for at de nå velger å politianmelde samehetsen. Det også bra at Raymond Pettersen som en av tre moderatorer for facebookgruppen Medvind så klart tar avstand fra innleggene som har blitt publisert på denne siden.

Vindkraftdebatten i lokalsamfunnet er dessverre bare ett eksempel på hvilke holdninger som florerer ute blant folk, og som mange bruker sosiale medier for å spre. Det kan i mange sammenhenger virke som om alt av folkeskikk, vett og forstand legges bort og at de som står bak slike ytringer tror de fritt kan boltre seg ukvemsord og i mange tilfeller rasistiske kommentarer på Facebook og andre sosiale flater. Ikke minst vi som jobber i media erfarer svært ofte at folks terskel for ondskapsfulle ytringer er særdeles lav. Det fører til at stenging av kommentarfelt er i ferd med å bli regelen i stedet for unntaket.

Men langt mer alvorlig er det at hatefulle ytringer tegner et bilde av et samfunn der debattene i mange sammenhenger ikke lenger dreier seg om sak, men om enkeltpersoner, folkegrupper og hudfarge. Den dreier seg om å ytre seg på en slik måte at man krenker og sårer enkeltmennesker og grupper på det groveste. Det er ytringer som forsøpler debattene og som skremmer mange fra å framføre saklig argumentasjon i viktige saker.

Det er ikke et slikt samfunn vi ønsker. Vi trenger ikke dem som vil føre en debatt tuftet på ondskap og hat, eller som av rein feighet bruker trusler og etnisitet som sine sterkeste argumenter. Derfor bør politiet slå hardt ned på slik adferd og derfor bør vi alle si klart fra om hva vi mener om denne dumskapen.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags