Gå til sidens hovedinnhold

"Det kan ikke være slik at de som velger å bo på bygda må friste en tilværelse uten helt nødvendig og lovpålagt infrastruktur"

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Vanskeligst i landet

Hattfjelldal kommune er ifølge Telenors dekningssjef, Bjørn Amundsen, en av de vanskeligste kommunene i landet når det gjelder å sørge for at alle innbyggerne får et framtidsrettet og godt tilbud om telefoni. Men når kobbernettet kuttes ved utgangen av 2022 er løftet at alle innbyggerne i kommunen skal være garantert stabil og sikker telefonløsning.

De 130 til 140 husstandene som fortsatt benytter kobbernettet i Hattfjelldal kommune føler nok i mange sammenhenger at de står med lua i hånda når giganten Telenor kommer på døra og forteller dem hvilket tilbud om telefoni de kan forvente i framtida. Det er slett ikke alle som får møte framtida på samme mobilplattform som landet for øvrig har.

I Hattfjelldal, en av landets vanskeligste kommuner når det gjelder å skaffe god mobiltelefondekning til alle innbyggerne, må noen akseptere telefoni via fiber, tråløst bredbånd eller såkalt lavbane satellittløsning. Dette dreier seg ikke først og fremst om at det ikke er mulig å bygge ut et mobilnett av samme kvalitet som landet for øvrig har, men rett og slett om kostnader. Derfor må en del av innbyggerne tufte framtidas telefoni på et ustabilt, trådløst bredbånd eller fibertelefoni med dårlig talekvalitet.

Telenor har plikt på seg til å levere telefoni til alle landets innbyggere, uavhengig av hvor de bor. Den plikten innfrir de gjennom å ta i bruk løsninger i Hattfjelldal som ikke er gjengs i landet for øvrig. Frykten er at kvaliteten på de løsningene som tilbys ikke er god nok. Det kan være god grunn til å oppfordre politikerne i samferdselskomiteen eller dekningsdirektør Bjørn Amundsen for den saks skyld, om å bruke sin mobiltelefon via trådløst bredbånd i ei uke. Vi tror det blir med den uka.

Dekningsdirektøren i Telenor opplyser at det knapt er noen kommuner i Norge Telenor har brukt mer tid på enn Hattfjelldal. Han opplyser også at kommunen har store ambisjoner om fiberutbygging, og at dette vil være et fullgodt alternativ til det ordinære mobilsystemet. Problemet er bare at Hattfjelldal kommune neppe vil ha en fullgod fiberutbygging som når alle innbyggerne før nærmere 2030. I alle fall dersom utbyggingen skal tuftes på frivillighet og dugnad slik tilfellet har vært fram til i dag. Da må mange innbyggere som i dag er tilknyttet kobbernettet friste en tilværelse med telefondekning som fortrinnsvis ikke bør brukes i annet enn godvær. Den trådløse bredbåndsdekningen er særdeles utsatt i dårlig vær, og har i alle tilfeller en dårlig talekvalitet.

Det kan ikke være slik at de som velger å bo på bygda må friste en tilværelse uten helt nødvendig og lovpålagt infrastruktur. At Hattfjelldal er en av landets vanskeligste kommuner når det gjelder å skaffe alle innbyggerne sikker telefoni, er kun et spørsmål om vilje og penger. Etter vårt skjønn burde Hattfjelldal kommune vært betydelig vanskeligere og sagt klart fra om at de ikke aksepterer halvgode løsninger for det alle andre ser på som en selvfølgelighet.

Kommentarer til denne saken