Gå til sidens hovedinnhold

«Det kan ikke herske noen tvil om at Tovåsen vil være den lokaliseringen som ivaretar hensynet til pasientene både på kyst og innland best»

Leder

Viktig veivalg for sykehus

Mandag 26. april skal styret i Helgelandssykehuset ta særdeles viktig veivalg når det gjelder hvilke seks tomteforslag som skal være med i det videre arbeidet med lokalisering av nytt hovedsykehus på Helgeland. Dersom det skal være mulig å realisere helseministerens beslutning om et hovedsykehus med et helhetlig behandlingstilbud, må Tovåsen være med videre som det beste alternativet.

Spørsmålet om lokalisering av nytt hovedsykehus for Helgeland har vært selve grunnlaget for en historisk bred allianse mellom kommunene på Midt- og Sør-Helgeland. Tovåsen i Leirfjord kommune har hele tiden vært det tomtealternativet som i alle sammenhenger er løftet fram som det beste. En lokalisering her var selve grunnlaget for samarbeidet mellom de 11 kommunen og det viktigste argumentet for å ofre en lokalisering i Holandsvika i Vefsn.

Det kan ikke herske noen tvil om at Tovåsen vil være den lokaliseringen som ivaretar hensynet til pasientene både på kyst og innland best. Det vil være det alternative som sikrer god rekruttering av fagfolk både fra Mosjøen og Sandnessjøen, og det vil gi det beste grunnlaget for å bygge opp et helhetlig og konsistent behandlingstilbud.

Det er viktigere nå enn noen gang at styret i Helgelandssykehuset ser de merverdiene som ligger i å løfte fram Tovåsen som den beste lokaliseringen og at de tar en aktiv rolle som premissleverandør for det tomtevalget som blir stående igjen til slutt. Det kan ikke på noen måte være riktig å overlate slike avgjørende valg til administrasjonen for så kun å stemple ut saken i et styremøte på senhøsten i år.

Det er også viktigere nå enn noen gang at hele det politiske miljøet i de 11 kommunene ser verdien av å argumentere sterkt for Tovåsen som det beste tomtevalget. Etter vår mening har det ikke vært like tydelig fra alle, og særlig det politiske miljøet i Alstahaug framstår som avventende. Vi skjønner at kommunene gjerne ser at et nytt sykehus bygges i Sandnessjøen, men problemet er at det neppe vil bli et hovedsykehus for hele Helgeland. Samtidig minner vi om at den sterkeste grunnen for at Vefsn droppet Holandsvika var at Tovåsen ble ansett som et godt alternativ når helseministeren besluttet en modell med to sykehus, der hovedsykehuset skal ligge i Sandnessjøen eller omegn. Den beslutningen kom i stor grad på grunn av det brede samarbeidet på Midt- og Sør-Helgeland.

Derfor er det ikke mer enn rett og rimelig at man nå, i en kritisk fase, står sammen og er tydelig i sin argumentasjon for Tovåsen som lokalisering av det nye hovedsykehuset på Helgeland. De 11 kommunene er en sterk allianse, og en allianse som blir lyttet til enten det er statsråder, styret i Helse Nord eller styret i Helgelandssykehuset. Men da må man framstå med et felles og tydelig budskap. I motsatt fall er det nok av dem som både vil stille spørsmål ved samarbeidet og som ønsker å bidra til å så mer splid på Helgeland.

Les også

11 ordførere har sendt felles brev med klare krav om arbeidet med valg av tomt til nytt hovedsykehus

Les også

Står fortsatt sammen i sykehussaken: – Vi vet det er nok av dem som ønsker å så splid og at ordførerne ikke skal være enige

Kommentarer til denne saken