I 2013 sendte Helse Nord en bestilling til Helgelandssykehuset om å starte prosessen med framtidens sykehustilbud på Helgeland. En prosess mange så fram til og håpet skulle ende opp med et godt tilbud for alle innbyggerne på Helgeland.

Etter flere år med utredninger og prosesser som skulle ivareta befolkningen, ser vi nå at det har resultert i en kronglete prosess hvor store deler av befolkningen føler seg dårlig ivaretatt. Vedtak og beslutninger følges ikke opp i tråd med intensjonen og forutsetningen om å skape et bedre sykehustilbud for alle på Helgeland

Det er en klar forventning til, og på høy tid, at helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol tar seg tid og kommer til Helgeland for å møte kommunene og oss som bor her. Som øverste leder og eier av sykehusene i Norge, krever vi at hun nå besøker oss og lytter til vårt budskap.

Britt Helstad (Ap), ordfører Bindal

Siv Therese Aglen (Ap), gruppeleder Brønnøy Ap

Andre Møller (Ap), ordfører Vega

Åse Granmo (Ap), gruppeleder Grane

Rune Krutå (Ap), varaordfører Vefsn

Ivan Haugland (Ap), ordfører Leirfjord

John Erik Johansen (Ap), gruppeleder Dønna

Elbjørg Larsen (Ap), ordfører Herøy