Senterpartiet har en helhetlig distriktspolitikk som er helt nødvendig for å gjennomføre det grønne skiftet på en troverdig måte i hele landet. Landet trenger en ny regjering, og vi trenger partier som ser hele landet og vil ta ansvar i gjennomføringen av det grønne skiftet.

Senterpartiet skal sørge for at Norge kutter klimagassutslipp. Vi akter å bidra til at det grønne skiftet omstiller næringslivet og gir nye arbeidsplasser. Men de utfordringer vi står overfor, kan ikke løses 14 dager før valget med kappbud på de mest ekstreme løsningene. Parisavtalens mål krever en sterk utvikling av grønne næringer og en aktiv omstilling på alle samfunnsområder.

Dette er vi allerede i full gang med her på Helgeland. Havbruksnøringa er i full gang med å elektrifisere fôrbåter og forsker på alternative fôr slag som tare og andre arter på lavere nivå i økosystemet. Slik produksjon vil ikke bare gi oss nye og bærekraftige kilder til mat og fôr, det kan binde CO2 i stor skala. På Alcoa i Mosjøen jobber de med et karbonfangst-prosjekt og i sommer kunne vi markere at det første helelektriske ferjesambandet er på plass mellom Horn og Andalsvåg.

Skal vi lykkes, må klimapolitikken være mulig å kjenne seg igjen i, og ikke minst, mulig å gjennomføre.

Derfor vil vi samarbeide med næringslivet for å finne gode løsninger, som sikrer både bedriftene og næringslivet. SP vil ha på plass et CO2-fond for næringstransport, et klimagrep som kan kutte 2 mill. tonn CO2. Vi går til valg på at vi skal opprette «Landbrukets Enova», et klimafond på 10 mrd kroner der bønder kan søke støtte til omlegging av produksjon og drift, og få støtte til karbonbinding i jord og skog. Tradisjonelt fiske er en stor bidragsyter til vår matsikkerhet, her må det også gjøres tiltak for å dempe klimaavtrykket. Klimapolitikken må bidra til utvikling og nye arbeidsplasser, ikke økte geografiske og sosiale forskjeller. Det krever en sterkere innsats og en ny regjering!

Trine på Tinget

Vi har en unik mulighet for å få en ny helgelending inn på tinget, Trine Fagervik fra Leirfjord. Hun står på 3.plass på SP-lista i Nordland, og er fylkesleder for SP i Nordland. Senterpartiet er for øvrig det eneste partiet som har programfestet gjenåpning av Høgskolen på Nesna. Å ha folk på Stortinget med lokal kunnskap, er gull verdt – det betyr mye mer enn vi tror. For oss ordførere er det faktisk avgjørende å ha korte linjer til de i sentrale posisjoner når viktige beslutninger skal tas. Nok en god grunn til å stemme Senterpartiet.

Godt valg!

Peter Talseth, ordfører Alstahaug kommune

Senterpartiet