HSYK, ny direktør og økonomioppryddingen i Helse Nord

Den nye direktøren Lena Elisabeth Nielsen har en faglig bakgrunn og en arbeidserfaring som legger til rette for at hun kan gjøre en god jobb som direktør i Helgelandssykehuset (HSYK). Det gir grunn til å si lykke til og ønske henne velkommen til Helgeland.

Den årelange krangelen på Helgeland om funksjonsfordeling mellom de to sykehusene i Nye Helgelandssykehuset stopper ikke med en ny direktør, den vil må hun møte fra dag en.

Det som gjør en endelig avgjørelse om funksjonsfordelingen enda mer betent, er den oppryddingen i den store økonomiske kollapsen i Helse Nord sitt sykehusområde, som Helse Nord er beordret til av helseminister Kjerkol. Den oppryddingen kan snu opp ned på mye.

I Tromsø forventer sterke krefter at den pålagte økonomioppryddingen skal resultere i en sentralisering av sykehusfunksjoner i Helse Nord-området, som skal føre til et styrket UNN (Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø). Hvilke funksjoner som sentraliseres og fra hvilke sykehus i Helse Nord-området sykehusfunksjoner vil bli flyttet fra og til UNN vil tiden vise.

Den tidligere helseministeren Høie sitt vedtak i saken om Nye HSYK gjelder pr. i dag. Det vedtaket gjelder inntil dagens helseminister Kjerkol fatter et nytt vedtak som sier noe annet. I økonomioppryddingen som Helse Nord er pålagt, kan man på ingen måte avskrive at helseministeren vil bidra ved å fatte et nytt vedtak om det framtidige Helgelandssykehuset.

For at man i Bodø og Nordlandssykehuset ikke skal gå helt av skaftet i en økonomiopprydding i Helse Nord som styrker UNN, må man i helsedepartementet og i ledelsen i Helse Nord kaste noen nye bein til Nordlandssykehuset. Det kan i verste fall innebære et nytt vedtak av helseministeren om Nye HSYK, der sykehusene på Helgeland legges inn under Nordlandssykehuset, og får samme status og noenlunde samme sykehusfunksjoner som sykehuset i Stokmarknes.

Noe sånt vil være et enormt tilbakeslag for Helgeland. Derfor er det viktig at både politikerne og avisene på Helgeland aktivt og nøye følger med på arbeidet som arbeidsgruppen i Tromsø alt er i gang med. Jeg tenker her på den arbeidsgruppen som er satt ned av Helse Nord for å jobbe med tiltak for opprydding i økonomihavariet i Helse Nord.

Gustav Arne Nyborg