Småbarnsforeldre opplever at vaskemaskinen ikke kan gå like ofte som før, og at man må begrense strømforbruket. Samtidig øker prisene ellers i samfunnet, blant annet på byggevarer, matvarer og klær.

Mange småbarnsforeldre er tidlig i yrkeskarrierene sine og tjener godt under 750 000 kroner. Regjeringa har kutta, og vil fortsette å kutte i skattene til de som tjener under 750 000 kroner.

I tillegg har vi foretatt en målrettet prisreduksjon: For første gang siden 2013, ble maksprisen på barnehageplass den 1. august satt ned. På ett år, vil familier med ett barn i barnehage spare 2900 kr mens de med to barn i barnehage vil spare 4900 kr.

Å gå i barnehage er bra for barna og familiene, men har også en kostnad. Vi kutter den kostnaden. I tider med sterk prisvekst må den totale pengebruken holdes igjen. Det gjør regjeringa – for å styre oss trygt gjennom urolige tider. På samme tid gjør vi generelle og målrettede kutt for å gi barna våre gode oppvekstvilkår og for å redusere forskjellene i samfunnet. Slik bygger vi sterke fellesskap.

Marit Knutsdatter Strand, stortingsrepresentant