Gå til sidens hovedinnhold

Det er på tide at lokalpolitikerne gir folket i Elsfjord og omkringliggende bygder ro

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Salg av skolebygg

Flertallet i formannskapet i Vefsn kommune sier nei til å la initiativtakerne til en ny montessoriskole i Elsfjord overta det gamle skolebygget vederlagsfritt. Det er på alle måter et forunderlig vedtak, all den tid flertallet i kommunestyret i sitt møte i mai faktisk sa ja til privatskole i bygda. I tillegg vil vedtaket bli oppfattet som om flertallet av politikerne i Vefsn på nytt vil stikke kjepper i hjulene for fortsatt skole i Elsfjord.

Torsdag i denne uka skal kommunestyret ta stilling til hva som skal skje med den gamle skolen i Elsfjord. Etter at et flertall i kommunestyret i Vefsn i mars vedtok å legge ned den offentlige skolen, besluttet et flertall av politikerne å støtte etablering en montessoriskole i bygda i mai. Men å la initiativtakerne få overta skolebygget sitter åpenbart langt inne. Det er på alle måter synd, og det kan være grunn til å spørre seg om politikerne er klare over hvilken signaleffekt dette har for folket som bor i Elsfjord og bygdene rundt.

Vi kan heller ikke fri oss fra det faktum at Senterpartiet argumenterte sterkt for at skolen skulle selges på det åpne marked, når det samme partiet har levedyktige bygdesamfunn som en hovedparole i sitt valgprogram, både før kommune- og fylkestingsvalget i 2019, og nå foran stortingsvalget til høsten. Da er det intet mindre enn et paradoks at bygdepartiet ønsker at skolen skal selges til høystbydende, på det åpne marked.

Partiet bruker likebehandling i sin argumentasjon og henviser til det som skjedde med skolen i Husvika som ble leid ut, eller det gamle helsehuset på Granmoen. Sammenligningene er knapt relevante fordi ingen her stor klare til å overta bygningene for å starte ny, samfunnsgagnlig aktivitet som en skole vil være. Så legger vi gjerne til at Vefsn kommune selv har brukt behovet for renovering som en av flere begrunnelser for å avvikle skolen i bygda. Hvem på det private markedet vil kjøpe en skole som har behov for omfattende renovering, og hvilke kostnader vil det påføre kommunen å fortsatt eie skolen dersom den blir stående tom og til forfall?

Saken skal behandles i kommunestyret torsdag i denne uka. Etter vårt skjønn er det på tide at lokalpolitikerne gir folket i Elsfjord og omkringliggende bygder ro og ikke påfører dem flere lite gjennomtenkte beslutninger. Man kan også stille spørsmål ved hvordan det er mulig for et ansvarlig parti som Senterpartiet i vingle så til de grader i denne saken. Det gjør ikke saken bedre at beslutningen om å si nei til at bygdefolket får overta skolen i Elsfjord, nærmest framstår som et forsøk på å rette opp fadesen i mai der partiet sikret flertall for å anbefale montessoriskole i bygda.

Det er på tide å gi folk i Elsfjord ro. Derfor bør kommunestyret i si ja til at de får overta skolen i bygda og jobbe videre med etableringen av en privatskole i bygda.

Kommentarer til denne saken