Nok ei spesiell jul

For ganske nøyaktig ett år siden skrev jeg om jula 2020. Det ble ei meget spesiell høytid fordi vi for første gang måtte leve med koronapandemien i høytida som mer enn noen samler folk og familie. Vi hadde vel alle et håp om at det skulle bli med den julehøytiden, og at når 2021 nærmet seg historie så skulle vi kunne leve våre liv som normalt.

Slik gikk det ikke. Årets jul vil preges av frykten for smitte, og det legger definitivt en demper for alle oss som ønsker å møte venner og familie. Samtidig er det slik at pandemien på mange måter har lært oss nye måter å leve våre liv på. Å være sammen på litt avstand, var aldri noe tema før våren 2020. Å bruke munnbind, vaske og sprite hender og å jobbe på hjemmekontor var for de aller fleste noe nytt. Å avholde digitale møter og konferanser var i liten grad aktuelt før korona kom inn i det norske vokabularet vinteren 2020. Nå er det blitt den nye normalen.

Vi føler oss slett ikke sikre på at det er en normal som når opp mot de livene vi levde før koronaen kom. Samhandling, sosiale samlinger – møtene mellom mennesker – er nok viktigere enn de fleste av oss har reflektert over før nå, når pandemien nærmer seg to år. To år med unntakstilstand, menneskeskjebner, for mange isolasjon, og for oss alle den trøttheten og oppgittheten som fra tid til annen griper oss. Det er nok nå!

I slike stunder kan det være på sin plass å sende varme takker til dem som har stått i frontlinjen, enten det er ansatte på sykehus eller i den kommunale helsetjenesten. De som har utfordret egen helse for å ta vare på andres. Eller lærere og barnehageansatte som har trosset sin egen frykt og sørget for at de yngste og mest sårbare har kunnet leve sine liv så nært opp til normalen som mulig. Det står svært stor respekt av innsatsen!

Det kan også være grunn til sende varme tanker til de mange som igjen permitteres og går en usikker framtid i møte. Vil arbeidsplassen min overleve? Har jeg noen jobb å gå til når dette er over? Hvordan skal jeg håndtere regningene som kommer i morgen, i neste uke eller neste måned?

Jula er ei høytid der det kan være på sin plass å bruke litt tid på refleksjon. Vi er mange som har det vi trenger og kan møte morgendagen på en trygg og god måte. Men det er også mange som ikke er i den heldige situasjonen. I vårt land og i vårt samfunn skal det aller viktigste være å ta vare på hverandre, vise omsorg og omtanke. Julehøytiden er en god anledning.

God jul til deg fra alle oss i Mediehuset Helgelendingen!