Høyre i Nordland går på en solid smell dersom dagens meningsmåling i Helgelendingen skulle bli valgresultatet. En tilbakegang på 6,2 prosent er dramatisk, og for første gang siden valget i 2013 kan de få kun en representant på Stortinget fra vårt fylke. Samtidig viser målinga at Senterpartiet holder stand, mens MDG øker mest sammenlignet med valget i 2017.

Det er på alle måter et alvorlig varsko til Høyre i Nordland når oppslutningen på dagens meningsmåling faller med 6,2 prosent i forhold til Stortingsvalget i 2017. Noe ser ut til å ha gått alvorlig galt i Nordland. Førstekandidat Bård Ludvig Thorheim har ikke lyktes i å markedsføre og å få gehør for det største regjeringspartiets politikk. Kanskje kan noe av årsaken være at han har forlatt fylket til fordel for et liv i Oslo. Da kan det være krevende å løfte fram de gode sakene på en troverdig måte, og særlig når det gjelder saker som berører Nordland fylke. Samtidig ser vi nok tendenser til en generell slitasje etter åtte år som det største regjeringspartiet.

På dagens meningsmåling InFact har utført for Helgelendingen og de andre Amedia-avisene i Nord-Norge, faller Høyre fra et fylkesresultat ved valget i 2017 på 20,2 prosent til 14 prosent. Ikke nok med det. Partiet har levd med tilbakegang på flere målinger denne våren og sommeren. Det skal mer enn et under til for at Høyre i Nordland skal bli representert med flere enn en representant på Stortinget etter valget 13. september.

Vinneren på den ferskeste måling for Nordland er Miljøpartiet De Grønne (MDG), som går fram med 2,4 prosent sammenlignet med siste stortingsvalg. Dette må sees på som et resultat av en nasjonal trend der klimasaken har fått svært stor og berettiget plass i valgkampinnspurten. Men framgangen til tross. Det er fortsatt langt igjen før partiet er i nærheten av stortingsplass med representanten for Nordland.

Det kan også være verdt å merke seg at Arbeiderpartiet i Nordland holder stand, noe som også de nasjonale målingene viser, mens Senterpartiets fall nasjonalt ikke synes like tydelig i vårt fylke. Senterpartiet får en oppslutning på 22,4 prosent på dagens måling, en beskjeden tilbakegang på 0,9 prosent fra vår siste måling før sommeren, men en framgang på 3,8 prosent sammenlignet med forrige valg. Men fortsatt kan Sps Trine Fagervik fra Leirfjord se langt etter stortingsplass. Det samme gjelder for Frp. Om dagens måling skulle være valgresultatet mister Hanne Dyveke Søttar sin stortingsplass. Det skjer samtidig som Ap øker til tre representanter fra Nordland.

Helgelendingens partimåling for Nordland gir et solid rødgrønt flertall med seks av åtte representanter. Samtidig tyder nasjonale målinger på at velgermassen er i bevegelse, og trolig i mer bevegelse enn hva som har vært vanlig foran tidligere stortingsvalg. Det kan by på overrasker de knappe to ukene fram til valgdagen. Og som kjent er det resultatet på valgdagen som teller.