Gå til sidens hovedinnhold

Det er lett å se konturene av et industrieventyr i de planene BCS nå lanserer

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Svart pulver blir nytt gull

Det knyttes store forventinger til Bergen Carbon Solutions planer om etablering i Mosjøen med en fabrikk som produserer karbon nanofiber av karbondioksid (CO2). Planene er ytterligere styrket av Mosjøen og omegn næringsselskaps planer om en industripark tuftet på framtidsrettet teknologi der forretningsideen er å utnytte lokalt produsert karbon nanofiber til forskning og videreforedling.

Det er lett å se konturene av et industrieventyr i de planene BCS nå lanserer. Ikke nok med at de ønsker å etablere seg på næringsarealet på Bausten og har behov for et tomteområde på ti mål. Nå sysles det også med planer om en permanent fabrikk og ikke en modulbasert enhet som kan skaleres opp alt etter etterspørsel og markedstilgang. I tillegg har Mosjøen og omegns næringsselskaps planer om en industripark, CNF arena, knyttet til videreforedling av og forskning på karbon nanofiber, bidratt til å gjøre en permanent etablering høyaktuell. Slik har gode krefter dratt sammen og tenkt muligheter. Nå gjenstår realiseringen.

Råstoffet som skal produseres av problemgassen CO2 kan benyttes i alt fra klær, sko, biler, fly osv. Det kan hentes fra Alcoa sine anlegg i Mosjøen, men det er ingen forutsetning. Karbon nanofiber er betydelig lettere og langt mer slitesterkt enn materialer som benyttes i dag, enten det er snakk om materialer til sko, biler, batterier eller fly. I tillegg er etterspørselen på verdensmarkedet stor og prisene slik at hele prosjektet, ifølge de beregningene BCS operer med, har meget god lønnsomhet. Det kan også være vel verdt å legge til at teknologien lett kan vise seg å bli et særdeles viktig bidrag til det grønne skiftet.

Selve råstoffet er så attraktivt at det nå også seiler opp konkrete prosjekt for ytterligere etablering i Mosjøen. Allerede er det samtaler om en skofabrikk som skal benytte råstoffet i sin produksjon. I tillegg legges det opp til å knyttet til seg forsknings og utviklingsmiljø som skal jobbe for å utvikle nye bruksområder og se på nye forretningskonsept. Det er i det hele ett av de mest spenstige og framtidsrettete industriprosjektene som har vært lansert ikke bare i regionen og landsdelen, men også nasjonalt.

Planene til BCS er at de skal være i gang med bygging av produksjonsanlegg på området på Baustein allerede i tredje kvartal 2022. Denne fabrikken kan trolig gi en plass mellom 50 og 100 arbeidsplasser. I tillegg ligger det store muligheter for nye virksomheter ved en etablering av en industripark. Vi snakker om å lage gull av det svarte pulveret karbon nanofiber.

Kommentarer til denne saken