Gå til sidens hovedinnhold

Det er ille at Nordland fylke ikke nå agerer for å få ferjeleiet flyttet

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Utvikling av havneområdet

En omklassifisering av Havnegata til privat vei er helt avgjørende for planene om å bygge ny næring i havneområdet. Omklassifiseringen åpner for en industrivei mellom havna og jernbanen og legger til rette for nye og store muligheter når det gjelder godstransport tuftet på en effektiv logistikk. Men fortsatt gjenstår den største utfordringen – Nordland fylkes ferjeleie som deler havna og båndlegger en videreutvikling av området. Det er et lokalt krav at fylkeskommunen nå tar grep og sørger for at det flyttes.

Ferjeleiet midt i havneområdet har vært et effektivt hinder for utvikling av området og gjennom det legge til rette for nye næringer og ny aktivitet. Det er ille at Nordland fylke, som ellers er så opptatt av næringsutvikling og byutvikling, ikke nå agerer for å få ferjeleiet flyttet. Prosjektet er grundig utredet. Det er foreslått ulike løsninger inkludert finansieringsløsninger for å få fortgang i flyttingen til østsida av Jernbanekaia. Foreløpig har fylkeskommunen nøyd seg med å registrere innspillene.

Gjennom mange år, første gang i 2003, kom det innspill om å flytte ferjekaia. Siden den gang har det vært mange debatter og flere synspunkter både når det gjelder flytting av ferjeleiet og hvor det i så fall bør flyttes. Nå er ferjeleiet i så dårlig forfatning at det er mer lykke enn forstand som gjør at det kan driftes.

Mosjøen havn har gjennom årene jobbet fram flere skisser og gjort grundige utredninger. I mars la Helgeland havn fram en ny utredning for fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen (Sp). Denne utredningen konkluderer med en kostnad for hele prosjektet på 49,8 millioner kroner. Fylkets nettokostnad er i denne utredningen på mellom 30 og 35 millioner kroner. Helgeland havn presenterte til alt overmål tre ulike skisser for bygging og drift av nytt ferjeleie for å få fortgang i saken. Nok en gang beskrev fylkesråd Bentzen prosjektet som interessant og viktig, og at han ønsket å legge trykk på saken. Omtrent det samme sa han sist i desember i fjor i samme sak.

Vi spør oss hvor lenge Nordland fylke skal se på saken før det skjer noe. Det kan umulig være slik at godt gjennomarbeidede næringsprosjekt skal treneres inn i evigheten. Det er nemlig slik det oppleves når fylkeskommunens svar på en etter hvert lang rekke innspill og forslag til løsninger, ikke utløser handling fra den politiske ledelsen.

Man kan fra tid til annen få en følelse av at vi ikke lever i samme virkelighet når signalet fra fylkesråden igjen er at dette er et prosjektet det skal settes fart på, før det blir helt taust fra den kanten. Å sette slike gode næringsprosjekt på vent bidrar på ingen måte til utvikling. Det må dagens fylkesregjering ta innover seg og i denne saken er de svært langt fra å innfri forventningene.

Kommentarer til denne saken