Gå til sidens hovedinnhold

«Det er ikke om lenger et spørsmål om å ha to eller mange store lokale banker, men om å klare å beholde lokale banker i det store og det hele»

Artikkelen er over 1 år gammel

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Banksamarbeid som gir effekter

Redaktøren i Helgelendingen skriver på lederplass i Helgelendingen onsdag 24. juni at sammenslåingen av Helgeland Sparebank og SpareBank1 Nord-Norge sin helgelandsportefølje vil gi svakere konkurranse lokalt, og at han ikke tror Helgeland vil nyte godt av at det kun finnes en stor lokal bankaktør.

Jeg vil først og fremst berolige redaktøren og helgelendingene med at Konkurransetilsynets beslutning fredag om å godta Helgeland Sparebanks kjøp av SpareBank1 Nord-Norges portefølje på Helgeland nettopp er et argument for at konkurransen ikke vil bli skadelidende som følge av transaksjonen. Konkurransen i bankmarkedet er ikke lengre lokal eller regional: den er nasjonal og vil etter hvert bli mer og mer internasjonal. Det er ikke om lenger et spørsmål om å ha to eller mange store lokale banker, men om å klare å beholde lokale banker i det store og det hele. Det er store endringer på gang i bankmarkedet, og de mange små bankene i Norge vil få det vanskelig de neste årene. Det er størrelse som teller i bankbransjen, som i så mange andre bransjer. Min påstand er at konsekvensen av å ikke klare å beholde lokale banker, vil være en svekkelse av veksten, verdiskapingen og utviklingen av arbeidsplasser som vi trenger i regionen. Det er derfor dette banksamarbeidet nå utvikles og lanseres i 2021.

Helgeland Sparebank er en lokal sparebank. Banken er eid av både kundene og egenkapitalbeviseierne og en stor del av overskuddet skal deles ut til allmennyttige formål. Det gjør banken til en viktig aktør for lag/foreninger, kulturliv, bolyst og trivsel. Uten Helgeland Sparebank hadde det vært lite penger til å arrangere idrettsarrangement og festivaler, lite penger til å utvikle og drifte idrettslag og andre foreninger og lite penger også til alle andre allmennyttige formål. Vi bruker cirka 30 millioner hvert år i tillegg til utstrakt sponsorvirksomhet der barn og unge over hele Helgeland er vår hovedsatsing.

Les også

«Det er betimelig å spørre seg hvordan det strategiske samarbeidet vil påvirke støtten til lag og foreninger»

Redaktør Glad er bekymret for at samarbeidet mellom SpareBank 1 Nord-Norge og Helgeland Sparebank vil gi mindre konkurranse i sponsormarkedet. Det er fint at tema kommer på dagsorden for dette er en viktig klargjøring til alle de frivillige: Vi har nå og tidligere i liten grad ønsket å være med på et sponsorkappløp; vi ønsker å være en drivkraft for vekst på Helgeland. Det innebærer å ha fornøyde kunder som ønsker å velge lokalt og som ser verdien av vår samfunnsengasjement. Vår målsetting i det nye samarbeidet er stikk motsatt av hva Geir Glads førstes tanke er: Vi ønsker derimot at samarbeidet mellom nye SpareBank 1 Helgelands gaveinstitutt og SpareBank 1 Nord-Norges samfunnsløfte i større grad vil bety at vi sammen kan støtte viktige prosjekter som vil gi bedre effekter i regionen.

For å sikre at Helgeland skal få beholde sin lokalbank i fremtiden må Helgeland Sparebank være sterk, lønnsom og solid.

Det er alle kundene til Helgeland Sparebank - den lokale banken- som gjør det mulig å dele ut midler til allmennyttige formål. Banksamarbeidet og kjøpet av portefølje skal gjøre den nye lokalbanken, SpareBank1 Helgeland, til en større og mer lønnsom bank slik at det kan dele ut enda mer penger til gode allmennyttige formål.

En sterk lokalbank med hovedkontor på Helgeland og er også en viktig arbeidsplass og kompetansebedrift innen finans-, økonomi-, ledelse-, salg-, analyse-, IT-, kommunikasjon- og juridiskrelaterte områder. Skal Helgeland utvikles trenger regionen sterke kompetansemiljøer og kompetansearbeidsplasser. At hovedkontorene til regionens arbeidsplasser ligger på Helgeland er viktig for Helgelands vekst og utvikling.

Dagens bankkunder forventer gode digitale løsninger, rask respons og at banktjenester gjøres enkelt for kunden. Skal bankene leve opp til disse kundeforventningene må det investeres i digitale kundegrensesnitt, gode automatiserte tjenester og gode produksjonssystemer for de ansatte. Disse investeringene er dyre og utviklingen krever derfor samarbeid mellom flere aktører for å kunne være lønnsomme og tidsriktig tilgjengelige i markedet.

Les også

Trond (24) sikret seg sommerjobb i Mosjøen i kamp med nesten 100 søkere: – Rett og slett den beste kandidaten

I tillegg forventer kundene gode rentebetingelser. Da må banken ha mulighet til å hente inn den kapitalen som skal lånes ut så billig som mulig. Også her er det stordriftsfordeler som teller; jo større mengde kapital banken skal låne inn jo billigere blir det. Dette er en av effektene av sammenslåingen og inntreden i SpareBank1 alliansen: Helgeland Sparebank får tilgang på like billige «råvarer» som våre konkurrenter.

For å sikre at Helgeland skal få beholde sin lokalbank i fremtiden må Helgeland Sparebank være sterk, lønnsom og solid. I tillegg må Helgeland Sparebank finne noen å samarbeide med sånn at bankens kunder får gode digitale løsninger og gode rentebetingelser også i fremtiden. Dette finner Helgeland Sparebank i samarbeidet med SpareBank1 Nord-Norge og Sparebank1 alliansen. Dette sikres når vi blir SpareBank1 Helgeland.

Les også

Maren (35) flytter hjem igjen til ny jobb: – Nå føler jeg at jeg lander

Banksamarbeidet og SpareBank1 Helgeland vil tilby kundene de samme dyktige lokale rådgiverne, bedre digitale løsninger og konkurransedyktige betingelser. Det gir ikke mindre konkurranse, men en sterk lokal bank som også fremover vil være i stand til å konkurrere mot de nasjonale og internasjonale aktørene og slik fortsatt kunne sponse arrangementer lokalt, utvikle spennende lokale arbeidsplasser, være tilstede for alle personkunder og lokalt næringsliv på Helgeland og gi midler tilbake til bolyst og trivsel på Helgeland.

Geir Arne Glad er bekymret for at dette er første skritt på veien mot en full sammenslåing, og at vi ender opp med at Helgeland ikke har en lokalbank med røtter og eierskap lokalt. Det er det nettopp det vi har unngått nå når Helgeland Sparebank blir SpareBank 1 Helgeland. Med dette kan banken fortsatt være en selvstendig bank med hovedkontor på Helgeland. Fortsatt være en drivkraft for vekst på Helgeland. Fortsatt være Lokalbanken som gir tilbake i form av midler til bolyst og trivsel på Helgeland.

Vi skal ha samme verdier, men mer drivkraft. Og vi skal være like bra som de nasjonale, men gi tilbake til de lokale. Det er vårt løfte til alle våre lojale og gode kunder som verdsetter den lokale banken på Helgeland.

Les også

Har fått gode tilbakemeldinger fra kunder: – Kjenner oss ikke igjen i at vi har mistet 30 kunder

Les også

Grong sparebank har fått mange nye kunder etter sammenslåing: – Folk sier til oss at de ikke vil være med på dette

Kommentarer til denne saken