«Det er flott at Forsvaret er ønsket i nærmiljøet»

Av

Selv om de økonomiske utsiktene er mer usikre velger regjeringen å prioritere Forsvaret.

DEL

LeserbrevI Helgelendingen nå nylig tar Mosjøen og omegn næringsselskap til orde for å lansere en kampanje for å legge en ny rekruttskole for Hæren til Drevjamoen.

Det er flott at Forsvaret er ønsket i nærmiljøet. Regjeringen har lagt fram en ny langtidsplan for Forsvaret. I denne planen viderefører vi satsingen på Forsvaret vi begynte med forrige langtidsplan som ble iverksatt i 2016.

Planen viderefører et betydelig arbeid for å forbedre og effektivisere sektoren slik at vi får mest mulig forsvarsevne for pengene våre. Hele verden er nå sterkt preget av krisen som er utløst av koronaviruset. Vi går svært usikre økonomiske tider i møte. Likevel mener regjeringen at det er helt nødvendig å prioritere Forsvaret. Og da må også hver eneste krone brukes fornuftig.

Grunnutdanningen av soldater skal tas ut av operative avdelinger. Vi etablerere én felles rekruttskole for Hæren og fellesavdelingene. Det er besluttet at den skal legges til Terningmoen i Innlandet.

Terningmoen er valgt fordi det allerede er en base som er i bruk, som har svært god infrastruktur og kapasitet til videre utvikling.

Terningmoen har egne skytefelt, anlegg for å trene strid i bebygd område og ikke minst, ligger nær Rena med alle de avdelinger, fasiliteter og ikke minst kompetanse som finnes der.

Terningmoen ligger også sentralt på Østlandet. Det gjør at de fleste rekruttene har mulighet til å reise dit uten å måtte fly. Det er gjør at vi bruker mindre penger på reiser.

Det gleder en forsvarsminister at det er ønsker om Forsvarets tilstedeværelse i Helgeland, og Forsvaret og Heimevernet ser fram til fortsatt positivt samarbeid med både innbyggerne og næringslivet i Mosjøen og omegn.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags