Åpent brev til Statskog

Mange har lagt merke til at Simskarstua har blitt opprustet i løpet av sommeren og høsten. De fleste synes at det har blitt en flott standardheving på hytta og har gledet seg til rast og nistespising i ei hytta som har blitt atskillig triveligere enn før. Men den gleden ble kortvarig. For Simskardstua har nå endret status fra å være en av Statskogs åpne hytter til å bli en utleiehytte som kan leies på nettstedet inatur for kr 600 pr døgn. Som et slags plaster på såret er det innredet ei lita varmestue i inngangspartiet til hytta, men den er ikke stor, 4-5 personer så er det fullt.

Simskardstua har, siden den ble satt opp for ca 50 år siden, vært et turmål som har blitt mer og mer populært for befolkningen i Grane, hyttefolk og andre tilreisende. Den er en del av Fjelltrimmen i Grane kommune, og i alle disse årene har den stått åpen. Stort sett har den blitt benyttet som rastebu, men også som overnattingssted for folk på vei inn i, eller ned fra fjellet. Ikke for langtidsopphold, det har vært en norm på ikke mer enn en overnatting. Hvis Statskog holder fast på denne bruksendringen, vil ovenstående være historie.

Man spør seg om hva det er som ligger bak Statskogs ønske om å endre hytta fra å være åpen til å bli tilgjengelig bare for de som leier. Ifølge Statskog selv er det ikke økonomiske motiver; restaureringen er allerede finansiert. Så hvilke andre motiver/strategier ligger bak?

Opprustingen av hytta er en del av prosjektet «Tilrettelegging i Simskardet - Innfallsport til Børgefjell/Byrkjelo nasjonalpark» der Grane kommune er prosjekteier. Dette prosjektet har, så vidt jeg har forstått, som mål å tilrettelegge Simskardet for dagsbesøkende. Dette gjøres gjennom klopp-legging og merking av stien «Simskardrunden» som allerede har blitt en populær tursti. Videre blir det opparbeidet stier, sittebenker, bålplasser, toalett og informasjon ved P-plassen i Simskardet. Jeg ser ikke helt hvordan en reduksjon av tilbudet til dagsbesøkende gjennom stenging av hytta og bedring av tilbudet for langtidsbesøkende gjennom leie av hytta, gjerne for flere dager, henger sammen med dette. Er det diskutert i prosjektgruppa som del av en helhetlig strategi? Eller er stenging av hytta noe Statskog har gjort helt på egen hånd?

Forutsigbarhet har vært nevnt som et argument for utleiehytte med booking på inatur. Folk som planlegger overnatting i hytta, vil gjerne vite om det er plass når de ankommer. Jeg ser at det er et argument, men samtidig er dette en kjent utfordring som stort sett takles når det er behov. Statskog selv har et stort antall åpne hytter, og Den norske turistforening (DNT) har et stort antall såkalt ubetjente hytter som i praksis er åpne da alle kan kjøpe seg en universalnøkkel til disse. I begge tilfellene går det stort sett greit med overnattingen, man tilpasser seg hverandre, ligger på gulvet om nødvendig osv.

Uansett argumenter for det ene eller andre foreligger det her en interessekonflikt mellom de «tradisjonelle» brukere av hytta, og de som nå kommer til å leie hytta og vil ha den for seg selv. Så Statskog må velge. Det er ingen skam å snu, heter det. Jeg har tiltro til at Statskog ved litt ettertanke vil gjøre nettopp det, altså gjenåpne hytta.

Hvis Statskog mot formodning skulle holde fast ved utleiekonseptet, finnes det faktisk en løsning som, selv om den ikke er ideell for noen av partene, langt på vei kan tilfredsstille alle interesser. Nemlig at hele hytta holdes åpen på dagtid, mens den er låst og bare er tilgjengelig for de som har booket plass om natta. Dette kan enkelt gjøres med dagens teknologi der man kan fjernstyre låsen med en mobilapp.

Imøteser svar fra Statskog

Mons Grøvlen, pensjonist og Børgefjellbruker