Gå til sidens hovedinnhold

Det er all grunn til å spørre seg om fortsatt digitale kommunestyremøter er veien å gå

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Kommunestyremedlem for Høyre og leder i kontrollutvalget i Vefsn kommune, Odd Langvatn, mener det er et demokratisk problem at kommunestyremøter fortsatt må skje digitalt. Han krever at kommunestyret skal møtes fysisk, men i tråd med det som er nasjonale smittevernanbefalinger. Det er lett å skjønne Langvatns krav. Særlig med tanke på de tekniske utfordringene mange digitale møter har vært preget av.

Først av alt er det god grunn til å spørre om hvorfor Vefsn kommune ikke makter å avholde digitale møter uten at mange av dem forstyrres og til dels ødelegges av dårlig teknisk kvalitet. Over alt ellers i samfunnet er det tatt i bruk løsninger som sikrer en god kvalitet enten det gjelder lyd, bilde eller mulighet for å ha en god debatt. Det kan virke som man ikke helt har tatt innover seg den nye tida der mer blir digitalt, og i neste omgang sikret seg digitale møtesystemer som fungerer.

Odd Langvatn mener kvaliteten på de digitale møtene gjennomgående er så dårlige at de representerer et demokratisk problem. Han har åpenbart et poeng. Selv om teknologien skulle fungere, så er digitale møter i kommunens øverste folkevalgte organ kun som en nødløsning å regne. Det bør også borge for at kommunestyret møtes så sant det kan skje i tråd med de nasjonale smittevernreglene. Med et svært lavt smittetrykk lokalt og i et romslig lokale kan vi ikke skjønne annet enn at i alle fall kommunestyret må kunne møtes fysisk. Kommuneoverlege Hege Harboe-Sjåvik har da også åpnet for at storsalen på Fru Haugans hotel kan brukes til kommunestyremøter nå, mens kommunestyresalen på rådhuset ikke kan benyttes til kommunestyremøter før i juni, dersom smittesituasjonen er som i dag.

Denne våren står det mange og svært viktige saker på agendaen til kommunestyret. Allerede 19. mai skal spørsmålet om nedlegging av den kommunale barnehagen på Olderskog behandles. Det er stilt store spørsmål ved utredningen og saksframlegget. Slike saker må omfattes av en god politisk behandling. Det får vi neppe gjennom et digitalt kommunestyremøte fordi den digitale debatten aldri vil overgå det ordskifte man får ved fysiske møter. Det er også en dårlig løsning å utsette en slik sak til junimøtet fordi det vil ramme barn, foreldre og ansatte som må leve videre med usikkerheten.

Det er all grunn til å spørre seg om fortsatt digitale kommunestyremøter er veien å gå når fagfolk mener slike møter kan gjennomføres på en trygg måte i større saler. Vi frykter heller ikke noen dårlig signaleffekt hverken når det gjelder konfirmasjoner eller 17. maifeiringa som også i år blir svært begrenset. Derimot frykter vi at store saker som berører mange mennesker får en dårlig politisk behandling når møtene foregår digitalt og uten noen god grunn.

Les også

Krever fysisk møte i kommunestyret nå: – Å møtes digitalt er et demokratisk problem

Kommentarer til denne saken