(iSandnessjøen)

UP har gjennomført en laserkontroll på Fv 17 langs Leinesveien i Leirfjord. Resultatet ble 3 forenkla forelegg, der den høyeste målte hastigheten var på 111 km/t i 80-sonen.