Gå til sidens hovedinnhold

«Derfor vil Senterpartiet at det blir bygd ut høyhastighetsbredbånd til samtlige hus og leiligheter med fastboende»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bredbånd og telefoni til alle i Norge. Senterpartiet vil sikre dette både i by og distrikt.

Elektroniske kommunikasjonsmuligheter er en nødvendighet i dagens samfunn. Dette har vi spesielt fått opplevd i det siste året med Covid-19.

Hjemmekontor har for mange vært en vanlig praksis. Denne praksisen vil nok i framtida benyttes i langt større grad enn tidligere. Skoleelever og lærere har i perioder vært avhengig av god nettilgang for digital undervisning. Derfor er bredbåndskapasitet i enda sterkere grad blitt en forutsetning for deltagelse i arbeidsliv og skole uansett hvor du bor i vårt land.

Gode elektroniske kommunikasjonsmuligheter er avgjørende for at Rana skal være attraktive for næringslivet, innbyggerne og fritidsbeboerne i en verden med økende digitalisering. Det er viktig at alle har mulighet til å delta i digitaliseringen, som effektiviserer og forenkler livene våre og skaper nye muligheter i næringsliv og arbeidsliv.

For de som velger å bo og etablere seg i kommunene på Helgeland er mobil- og internettilgang like viktig som både vann i springen og vei til huset. Den digitale infrastruktur er viktig for etablerte næringsdrivende og videre destinasjonsutvikling.

Helgeland har blant annet et stort utviklingspotensial for små og mellomstore bedrifter innen naturopplevelser og reiseliv.

Markedsføringen av området som innbyggere, tilreisende og turister selv bidrar med i f.eks sosiale medier er avhengig av god tilgang til mobildekning og internett. Utfordringen med manglende mobildekning i de attraktive turområder utgjør også en utfordring for å ivareta god sikkerhet.

Kostnadene for digital infrastruktur skal ikke være styrende for om du velger å etablere din bedrift i by eller distrikt. I vår egen kommune skal det derfor heller ikke ha noen betydning om du bosetter deg i Mo sentrum, Utskarpen, Langmoheia eller øverst i Plurdalen. – Vi ser også samme problemstillinger i nabokommunene rundt oss. Træna, Hemnes, Lurøy og Nesna har også områder der utbyggingen ikke er tilstrekkelig. Kommunal sektor er avhengig av å lykkes med digitalisering for å være tilgjengelig for innbyggerne, og for å levere gode, effektive tjenester i fremtiden.

Derfor vil Senterpartiet at det blir bygd ut høyhastighetsbredbånd til samtlige hus og leiligheter med fastboende, til samtlige bedrifter, og til alle innen offentlig virksomhet.

Det er viktig å få til et godt samarbeid mellom industri, myndigheter og fagbevegelse om digitalisering.

Senterpartiet mener det er et statlig ansvar at alle i Norge – både mennesker og bedrifter – har tilgang til høyhastighetsbredbånd.

Andre tjenesteområder som ligger til rette for digitalisering er transport, driftsbesparelse innenfor energi, eiendomsforvaltning og renovasjon.

I Rana er utfordringen spesielt i distriktene. Mobildekningen er ikke tilfredsstillende, og bredbåndtilgang er også ei utfordring. I dette arbeidet må vi i første omgang gi muligheter til alle bofaste og næringsdrivende i distriktene. I utbygginger må man også legge til rette for det store antall fritidsboliger som finnes i kommunen.

Senterpartiet vil satse på en kraftig utbygging av mobildekningen i hele landet og sikre mobildekning langs hovedferdselsårene både på land og sjø.

Karl-Hans Rønning

Gruppeleder Senterpartiet Nordland fylkesting

Hilde Lillerødvann

Leder Rana Senterparti.

Kommentarer til denne saken