↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

911 14 437

Besøksadresse

Industriveien 3
8657 MOSJØEN
  1. Beskrivelse

Velkommen til Jan Kjønnås AS!


Firmaet startet i 1988 med graving og sprenging.

Har ved flere tilfeller hatt sprengning innomhus for å ta ut kjelere.

I et nylagt byggefelt i hjemkommunen hadde firmaet 22 av 27 utlagte tomter.

I senere år har det kommet til både kostebiler, spylebiler, rørinspeksjonskamera, og vacumlaster.

Har for disse hatt tildels store oppdrag hos bedrifter og firmaer, gjestende og fastboende i distriktet.

Firmaet har de nødvendige sertifikater for å utføre all utvendig rørarbeid.

Har godt rennome på at jobben blir skikkelig gjort, at firmaet er pliktoppfyllende og møter opp på kort varsel.