↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

483 05 020

Besøksadresse

Nordlandsveien 5
8624 MO I RANA
  1. Beskrivelse

Verdi Eiendomstakst AS
Verdi Eiendomstakst AS sin visjon er å utføre grundige og troverdige boligsalgsrapporter med mål om å trygge salgsprosessen (evt. delingsprosessen) slik at reklamasjoner, konflikter eller tvistesaker IKKE oppstår i etterkant av eierskiftet. 

Boligsalgsrapport
Grundig tilstandsrapport om boligens tekniske tilstand og eiendomens markedsverdi. Tillitsskapende og oversiktlig. Utformet med spesielt fokus på å hindre reklamasjoner, konflikter eller tvistesaker. Bidrar til trygg bolighandel for både selger og kjøper.

Verdi- og lånetakst
Grundig, objektiv og bank-uavhengig taksering av eiendommens markedsverdi. En god og troverdig dokumentasjon ved refinansiering eller søknad om lån med pant i eiendommen.

Energiattest
Gir energi- og oppvarmingskarakter på boligen. Vi tar hensyn til eventuelle oppgraderinger som er utført etter byggeår, som utskiftning av vinduer/dører, etterisolering av yttervegger/kaldloft og tilbygg. Dette gir normalt en bedre energiattest, som igjen kan gi høyere salgsverdi  

Godkjenninger og sertifiseringer