↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

941 49 954

Besøksadresse

Sundøyveien 45
8892 SUNDØY
  1. Beskrivelse

MAS Maskin startet opp juli 2016, leier ut personell og kraner til landbasert petroleumsvirksomhet, oljenæringen, verftsindustri, vindkraft, bygg og anlegg.