↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

75 11 12 22

Besøksadresse

Sjøgata 18
8651 MOSJØEN
  1. Beskrivelse

Advokathuset Helgeland DA er blant de største advokatfirmaene i Nordland. Vi har kontorsted i Mo i Rana og Mosjøen, og har hele Helgeland som vårt primære markedsområde. Gjennom faglig bredde og erfaring tilbyr vi juridisk bistand på de fleste rettsområder. Vi har privatpersoner, bedrifter/ næringsliv, organisasjoner, samt offentlige instanser som klienter. Advokathuset Helgeland DA har til sammen 13 medarbeidere, hvorav ti er advokater.    

I dag består kontoret i Mo i Rana av fire partnere, to ansatte advokater, og to sekretærer. Mosjøenkontoret består av fire partnere og én sekretær. Advokathuset Helgeland DA er i dag et av Nordlands største advokatfirma.

Vi har spesialkompetanse på flere ulike områder og firmaet dekker slik et bredt juridisk område. Vår intensjon er gjennom faglig bredde og lang erfaring å yte juridisk rådgivning på de fleste rettsområdene. Vi definerer hele Helgelandsregionen som vårt primære markedsområde. I tillegg yter vi bistand i landsdelen for øvrig. Våre klienter er privatpersoner, bedrifter, organisasjoner, samt offentlige instanser.