↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

75 06 56 50

Besøksadresse

Torolv Kveldulvsons gate 39
8800 SANDNESSJØEN
  1. Beskrivelse

Sentrum Næringshage AS har som hovedmål å skape vekst og utvikling i små og mellomstore bedrifter på Helgeland. Våre ansatte har kompetanse innen forretningsutvikling, effektivisering og omstillingsprosesser, ledelse, rekruttering, kompetansehevende tiltak og strategiarbeid. Vi jobber tett med det lokale næringslivet, Nordland Fylkeskommune, virkemiddelapparatet og FoU-miljø.

 

Næringshagen er representert med kontor og lokaliteter i Sandnessjøen, Mosjøen og Trofors. I 2011 etablerte næringshagen landets første Petro NH på den nye forsyningsbasen på Horvnes i Sandnessjøen. Vi har også nært samarbeid med flere lokale aktører som Mosjøen og omegn Næringsselskap, RKK Vefsn, Mosjøen Næringsforening, Helgeland Regionråd, RKK ytre Helgeland, Alstahaug Næringsforening, Kunnskapsparken Helgeland med flere.

Visjon: Sentrum Næringshage er førstevalget på Helgeland for bedrifter og aktører som ønsker bistand til vekst og utvikling. 

Forretningside: Sentrum Næringshage er en aktiv tilrettelegger for innovasjon, kunnskaps- og forretningsutvikling på Helgeland for gründere, etablerte bedrifter og andre aktører. SNH er involvert i prosjekt og kurs som blir finansiert av private eller offentlige oppdragsgivere. SNH er operatør for næringshageprogrammet. 

Verdigrunnlag: Pålitelig Tilgjengelig Nytenkende

Styret, Sentrum Næringshage AS:

Mona Vistnes, styreleder

Knut Gullesen, nestleder

Arild Markussen, styremedlem

Mette Rønning, styremedlem

Espen Gleinsvåg, styremedlem

Marit Breivik Meyer, vara

Christin Walen Strand, vara

 

Eiere Sentrum Næringshage AS:

Siva SF 27,95 %

Helgeland Invest AS 17,25 %

Kunnskapsparken Nord AS 8,08 %

Kunnskapsparken i Bodø AS 7,54 %

Sparebank1 Nord Norge 6,25 %

Helgeland Sparebank 5,90 %

Helgeland Kraft AS 2,99 %

Aker Solutions AS 2,71 %

Alstahaug kommune 2,42 %

Helgelandsbase Holding AS 2,42 %

Helgeland Holding AS 2,07 %

Maritime Venture AS 1,62 %

Bolt Construction AS 1,13 %

Svenningdal Trevarefabrikk AS 1,11 %

HK Grande Holding AS 1,07 %

Seløy Undervannsservice AS 1,07 %

Sinus AS 1,07 %

Serit Helgeland AS 0,97 %

Stamina Helse AS 0,97 %

DNB 0,81 %

Mosjøen og Omegn Næringsselskap 0,69 %

Grane Kommune 0,58 %

Kunnskapsparken Helgeland AS 0,53 %

Pharmaq Fishteq AS 0,53 %

Sørra Holding AS 0,53 %

Tønne Eiendom AS 0,48 %

Mattismoen Eiendom AS 0,44 %

Sentrum Regnskap AS 0,32 %

Widerøe Internett AS 0,32 %

Nesna Kommune 0,16 %

 

 

Våre tjenester

- Starte bedrift

Har du en forretningsidé eller vurderer du å starte opp egen næringsvirksomhet? 

Sentrum Næringshage tilbyr hjelp til deg som ønsker å starte opp bedrift på Helgeland. Alle som har en forretningsidé har tilgang til inntil 3 timer gratis veiledning hos en av våre rådgivere. 

Sentrum Næringshage har både verktøyene, kompetansen og viljen til å hjelpe deg til å planlegge de første skrittene mot din egen arbeidsplass. Vi følger deg så langt du trenger oss på veien for å få realisert drømmen om å skape din egen arbeidsplass. Gjennom vårt nettverk bestående av virkemiddelapparat, FoU aktører og etablerte bedrifter sørger vi for at forutsetningene blir de beste for å lykkes for deg og din idé.

For å avtale et møte, ta kontakt med en av våre rådgivere.

 

- Bedriftsutvikling

Vi tilbyr hjelp til utvikling av forretningsidéer og planlegging av utviklingsaktiviteter. Vi kan bistå deg i arbeidet med prosjektbeskrivelser, markedsplanlegging, rekruttering, organisasjonsendringer med mer. Våre bedriftsrådgivere kan arbeide med selskapet som prosessleder i en kort og intensiv periode, eller følge selskapet tett over i lenger tid.

Din bedrift kan bli næringshagebedrift ved å tegne en samarbeidsavtale. Gjennom denne avtalen vil dere få tilgang til vårt nettverk og de ressurser næringshagen til enhver tid har tilgjengelig.

 

Vekstsporet 

VekstSporet er næringshagens unike verktøy for vekst og utvikling i små og mellomstore bedrifter. Det bygger på filosofien om at alle bedrifter har et uutnyttet vekstpotensial og at dette potensialet kan realiseres ved å fokusere på aktiviteter som kan bidra til innovasjon og vekst. 

Ved å bruke VekstSporet går vi inn i en dybdeprosess der vi samler bedriftens nøkkelpersoner for samtaler og bevisstgjøring. Samtalene tar utgangspunkt i en av 3 veksttavler. Dette bidrar til en god kartlegging av bedriftens ståsted. I prosessen finner vi sammen ut hvor «skoen trykker», som videre vil initiere og prioritere tiltak for å realisere vekst. De 3 områdene er: 

- Ledelse, organisasjon og strategi 
- Salg og markedsføring
- Produkter/tjenester, utvikling og FoU

Selve prosessen tar inntil 3 timer. Bedriften får i etterkant en analyse og referat med handlingsplan for å følge opp prioriterte tiltak.

Ønsker du å høre mer om konseptet, og kanskje teste det på din egen bedrift?

Ta kontakt med en av våre sertifiserte GrowthWheel rådgivere.

 

GrowthWheel 

GrowthWheel er en visuell verktøykasse som hjelper innehavere med å ta beslutninger og iverksette tiltak på, som er de viktigste oppgavene for dagens selskaper. Systemet er fleksibelt, og kan tilpasses eksisterende verktøy og kundebehov. Verktøykassen kan til og med brukes av kundene selv, og gir deg et 360° perspektiv på din bedrift.

Ønsker du å høre mer om konseptet, og kanskje teste det på din egen bedrift?

Ta kontakt med en av våre sertifiserte GrowthWheel rådgivere.

74209_growthwheel_5ba4ae108b856.png

 

 

 

Norsk katapult 

Vår oppgave er å rekruttere bedrifter til Norsk katapult. Næringshagene gir gratis innovasjonsstøtte og utformer søknader for bedrifter som kan være aktuelle. Søknaden blir vurdert av et ekspertteam i næringshagene. 

Norsk katapult er en ordning som skal bidra til etablering og utvikling av nasjonale flerbrukssentre til nytte for norsk næringsliv. I sentrene skal bedrifter kunne teste, simulere og visualisere teknologier, komponenter, produkter, løsninger, tjenester og prosesser. Lett tilgang til ekspertise, utstyr og hensiktsmessige lokaler skal gjøre veien fra idé til marked enklere.

Katapult-sentrene skal stimulere til mer og raskere innovasjon, samt utvikling og deling av kompetanse. Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet samarbeider om Norsk katapult.

74209_Uten_navn-1_5ba4ae1025900.png

 

Rekruttering

Sentrum Næringshage kan bistå bedrifter i hele eller deler av rekrutteringsprosessen. Vi kan hjelpe med utforming av annonse, annonsere i ulike medier, ta imot søknader og avklare kandidater samt gjennomføre intervjuprosesser. 

 

Strategiarbeid 

Hvor er du? Hvor vil du? Hvordan kommer du dit? 

Næringshagen kan bistå ledelse og styre i strategiarbeid. Vi har anerkjente verktøy som VekstSporet og GrowthWheel. Disse verktøyene hjelper bedriften til å peke ut områder med utfordringer og bedriftens mulighetsrom. Våre verktøy kan screene bedriften 360° og etablere strukturerte opplegg rundt planlegging og prosesser i strategiarbeid. Vi hjelper ledelsen å prioritere beslutninger og tiltak, samt bistår med å utforme videre handlingsplan.  

 

Bli næringshagebedrift

Sentrum Næringshage AS kan tilby målbedriftsavtale med bedrifter som ønsker å bruke oss til ulike oppdrag. Vi er opptatt av å utvikle bedrifter og gründere med vilje og evne til vekst og utvikling, og vil være en samarbeidspartner med bedriften så lenge det er ønskelig.

Alle som inngår målbedriftsavtale vil kunne få finansiert utviklingsstøtte gjennom SIVA sitt Næringshageprogram. Som næringshagebedrift får virksomheten tilgang til alle næringshagens ressurser og nettverk, samt eksklusivt tilbud om:

- Inntil 6 timer årlig kostnadsfri gjennomgang av virksomhetens status og utviklingspotensial (Vekstsporet og/eller GrowthWheel) 

- Mulighet for opptil 75% rabatt på næringshagens ordinære timepris

- Rabatt på kurs (BI), workshops og andre arrangementer i næringshagens regi

- Tilgang til nasjonalt og internasjonalt nettverk gjennom Innovasjon Norge, SIVA og næringshageforeningen 

- Gratis profilering på næringshagens nettside og andre digitale flater 

- Tilgang til møterom på våre avdelinger (Sandnessjøen, Mosjøen og Trofors)