↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

467 91 000

Besøksadresse

Jernbanegata 1
8657 MOSJØEN
  1. Beskrivelse

Takst1 Helgeland As

 

Boligsalgsrapport (NS 3600)

Boligsalgsrapporten er basert på NS 3600 Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. Rapporten gir en grun...dig gjennomgang av boligen og gir omfattende informasjon om tilstand, eiendomsopplysninger og teknisk verdi. Rapporten kan også inneholde markedsverdi. Takstmannen følger en detaljert sjekkliste og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes.

I en Boligsalgsrapport legges det spesiell vekt på byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. På den måten kan misforståelser unngås og konflikter forebygges. Rapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen, men er et dokument som øker begge parters trygghet.

Boligsalgsrapporten gir en beskrivelse og vurdering av byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert og som normalt har betydning ved eierskifte. Rapporten gir nyttig og grundig informasjon til kjøper og selger om de viktige forholdene ved en bolig.

Tilstandsrapport (NS 3424)

En tilstandsrapport er en detaljert beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand en bolig befinner seg i.

En tilstandsrapport er en tilstandsbeskrivelse utført i henhold til Norges takseringsforbunds (NTF) regler og NS3424/3451. Nivå 1 er registreringsnivået, basert på kun visuelle observasjoner uten inngrep i byggverket, eventuelt supplert med enkle målinger. NS 3424 angir at Tilstandsgrader (Tg) fra 0 3 skal benyttes for å angi grader av tilstandsvekkelse. 0 : ingen symptomer, 1 : svake symptomer, 2 : middels kraftige symptomer, 3 : kraftige symptomer. Tilstandssvekkelser angis ikke for bygningsdeler hvor Tg 0 er registrert.

Verditakst

Verdi- og lånetakst benyttes som oftest i forbindelse med låneopptak eller refinansiering av lån, der eiendommen/boligen stilles som sikkerhet. Andre vanlige bruksområder er ved skifte/arv og i forbindelse med omsetning av eiendom.

Rapporten utarbeides på grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av boligen. Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen. Rapporten vil inneholde en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen, dog uten at det er gjort grundige undersøkelser av den tekniske tilstanden.

Verdien beregnes etter vurdering av beliggenhet med en vurdering av utsikt, sol, kommunikasjon, butikker, barneskole og lignende.

 

Slik boligmarkedet er i dag er «holdbarheten» for taksten begrenset. Er taksten eldre enn 6 måneder, bør du vurdere en ny eller oppdatert takst.

Det er verdt å merke seg at grundig teknisk analyse av boligen gjøres ved utarbeidelse av Tilstandsrapport og Boligsalgsrapport

Godkjenninger og sertifiseringer