↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

908 77 531

Besøksadresse

Lysthusskogvegen 15
8860 TJØTTA
  1. Beskrivelse

Brannvernopplæring Helgeland AS startet sin virksomhet 1 september 2015.
Bakgrunnen for denne etableringen er at undertegnede solgte sin tidligere bedrift Helgeland Brannsikring AS til Firesafe AS , som er landets største selskap innen brannsikring.
Etter å ha drevet selskapet i 20 år var det greit å la yngre krefter slippe til , noe som resulterte i at alle ansatte ble overført til Firesafe AS.

I tillegg til at jeg var leder av Helgeland Brannsikring AS har jeg drevet en utstrakt aktivitet som kursarrangør innen brannsikring .
Denne tjenestedelen tar jeg over og vil utvikle videre i selskapet Brannvernopplæring Helgeland AS .
Det presiseres at det fortsatt vil være et nært og godt samarbeide med tidligere kolleger i Helgeland Brannsikring AS og Firesafe AS fremover.