↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

75 11 15 00

Faks: 75 17 11 14

Besøksadresse

Peterbechs gate 5
8656 MOSJØEN
  1. Beskrivelse

Trondheim Regnskapskontor AS
Vi har vært i bransjen i over 30 år og har lang erfaring med regnskapsføring for mange ulike typer bedrifter. Vi har opparbeidet oss forståelse for regnskapsmessige behov i forskjellige bransje. Trondheim Regnskapskontor AS er at autorisert regnskapsførerselskap med lang erfaring innen regnskapsføring.

Vår kundeportefølje består av små og mellomstore bedrifter innen ulike bransjer og representerer alle typer selskap. Vi utfører alle oppgaver knyttet til regnskap og lønn for din bedrift og tilpasser våre tjenester til det som passer din bedrift.
I tillegg til regnskapsføring tilbyr vi våre kunder rådgivingstjenester innen økonomi, regnskap og skatt. Sammen med vår regnskapsfaglige kompetanse kan dette bidra til betydelige kostnadsbesparelser for din bedrift.

Vår visjon
Trondheim Regnskapskontor AS skal være utviklingsorientert og det naturlige valget ved levering av regnskapstjenester.

Vårt motto

Vi holder orden på din økonomi.

Våre verdier
Kvalitet - Vi skal levere kvalitative gode tjenester i henhold til lover og forskrifter og god regnskapsførerskikk

Kompetanse -
Vi skal ha medarbeidere med god faglig kompetanse

Engasjement - Vi skal være engasjert i våre kunders regnskap og forretning

Fleksibilitet - Vi skal være fleksibel i vår produktleveranse til kunden

Etikk -
Vi skal følge våre og bransjens etiske regler

Utviklingsorientering - Vi skal være åpne for framtidens løsninger og tilpasse disse til kundens behov