↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

Besøksadresse

Halvor Heyerdahls vei 1
8626 MO I RANA
  1. Beskrivelse

stein hamre arkitektkontor as er blitt en del av Asplan Viak as

Vi har lang erfaring og en sterk faglig forankring. Vi kan ta på oss et bredt spekter av roller, som arkitekt, ansvarlig søker, arealplanlegger, prosjektleder, prosjekteringsleder, rådgiver og veileder. Vi utarbeider kalkyler på kostnader, LCC, byggesøknader og dispensasjonssøknader, og kan bistå i søknader til arbeidstilsynet og andre offentlige instanser. Vi har sentral godkjenning tiltaksklasse 3.

 

Prosjekter

Vår prosjektportefølje omfatter fritidsboliger, eneboliger og flermannsboliger, større leilighetsprosjekter, en lang rekke omsorgsboliger og sykehjem, barnehager, grunnskoler og videregående skoler, legekontor og andre kontorbygg, rådhus, politistasjon, sikkerhetssenter for offshore, kraftstasjoner, kulturhus, kjøpesenter, idrettshaller og flerbrukshaller, betongskatepark, svømmehaller og fabrikklokaler.

 

Våre verdier

Kvalitet

Vi leverer kvalitet i alle ledd og til kundens forventninger. Dette sikrer vi med tett oppfølging av kunden gjennom hele prosessen. Kvalitet handler for oss om å velge holdbare materialer og utforme meningsfulle og arealeffektive planløsninger. Vi er opptatt av bærekraftige løsninger som skaper merverdi for brukere, oppdragsgivere og samfunn. Vi har en holistisk tilnærming, ettersom vi tenker at helheten er mer enn summen av dens deler.

 

Stedstilpasning

Vi vektlegger respekt for naturen og stedstilpasning er derfor en viktig del av vår prosjektering. Vi er genuint opptatt av å forstå stedet før vi prosjekterer, og har som mål at alle endringer på et sted skal tilføre kvaliteter til stedet så vel som områdene rundt.

 

Lokal tilhørighet

Vår lokale tilhørighet i Nord-Norge gir oss svært gode forutsetninger for å forstå premissene for lokal kultur, natur, økonomi og regionens styrker og begrensninger. Vi samarbeider tett med lokale myndigheter og har et stort nettverk av tekniske rådgivere og lokale entreprenører, som gir oss gode forutsetninger for samhandling mellom kommuner, næringsliv og privatpersoner i regionen.

 

Vi styrker oss med flere fag og nærhet til flere steder i Norge vi kan levere komplette tjenester innen alle fag fra eget hus.

www.asplanviak.no  

Former samfunnet ser mennesket

Sammen med våre kunder skaper vi varige verdier for et samfunn i endring. 

 

Godkjenninger og sertifiseringer