↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

75 12 69 50

Besøksadresse

Halvor Heyerdahls vei 1
8626 MO I RANA
  1. Beskrivelse

Stein Hamre Arkitektkontor AS

Ble stiftet i 1990 og er lokalisert i Mo i Rana og Leknes. Vi har som målsetning å være en ansvarlig rådgiver innen arkitektur og ledelse av byggeprosjekter. Vi har lang erfaring med å ivareta og kontrollere helheten i utforming og planlegging av private ogoffentlige prosjekter til det beste for byggherren, og kan således også ta hånd om både prosjektadministrasjon og prosjekt- og prosjekteringsledelse i tillegg til komplett prosjektering.

 

Våre tjenester omfatter blant annet:

Arkitekturtjenester

Programmering/utredning og prosjektering av komplekse/offentlige bygg som badeanlegg, sykehjem, boligblokker, bofellesskap, kontor-forretningsbygg, tårn-sikringsbygg, kulturbygg, barnehager og skoler. Prosjektering av boliger, industribygg, mindre bygg og tilbygg.

 

Prospekter / Visualisering

Prospekter, presentasjoner, visualisering i 3D, sammenfatning og visualisering av ulike alternativer.

 

Planarbeid

Planarbeid; sentrumsplaner, reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og gatetun, etc

 

Ansvarlig søker

Søknad om tillatelse til tiltak, nabovarsel, bruksendringer, IG-søknad, mm.

 

Prosjektadministrative tjenester

Prosjekteringsledelse, prosjektledelse og presentasjoner. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kontrahering av entreprenører. Kalkyler/budsjetter for investering og livsløpskostnader (LCC) til vurdering for drift/vedlikehold.

I gjennomføringen av våre prosjekter har vi fokus på helhetlige løsninger, kvalitet, kostnadsvurderinger, universell utforming og miljø. Vi har lang erfaring fra store og små prosjekter for private og offentlige oppdragsgivere.

 

Ta kontakt for mer informasjon, eller en uforpliktende samtale.

Godkjenninger og sertifiseringer