Denne merkelige demonstrasjonen fra Sp er ikke et potensielt regjeringsparti verdi

Av
DEL

LederDette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.Krevende for Drevjamoen

Senterpartiet trakk seg fra forhandlingene om langtidsplanen for forsvaret i forsvarskomiteen tirsdag. Denne merkelige demonstrasjonen er ikke et potensielt regjeringsparti verdig, og det kan sette utredningen av Drevjamoen som framtidig rekruttskole i spill. Slaget vil derfor stå i Stortingssalen. Dermed øker faren for at slike «provinsielle» prosjekt ofres i jaget for å sikre andre seire der de politiske poengene er flere og større.

Kampen for å få utredet Drevjamoen og Terningmoen som delt rekruttskoleløsning for forsvaret har pågått i et års tid. De gode argumentene for en slik løsning er mange, og argumentasjonen er ytterligere styrket etter en rapport konsulentbyrået Vista Analyse har utført for Mosjøen og omegn næringsselskap, og som konkluderer med at en delt rekruttskoleløsning er best både når det gjelder transport og klimaavtrykk.

En delt løsning har også høstet et bredt politisk engasjement, frontet av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Drevjamoen har også fått unison støtte fra Nordland og store deler av landsdelen. Men i denne saken har forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og regjeringspartiet Høyre gått fullstendig i vranglås. Hele spørsmålet om en todelt rekruttskoleløsning er gang på gang avvist, og statsråden hevder hardnakket at saken er så godt utredet at han med trygghet ser bort fra et slikt alternativ. Foreløpig er det ingen som har fått se tallgrunnlaget Bakke-Jensen bygger på. Og skulle vi driste oss frampå med et råd, måtte det være at forsvarsministeren hadde stått seg på å ha en noe mer reflektert tilnærming til spørsmålet om utredning av en todelt rekruttskoleløsning.

Det var forventet at slaget skulle stå under forhandlingene i forsvarskomiteen. Med støtte fra Ap og Sp, og med et Frp på glid, var det godt håp om at komiteen skulle gå inn for en utredning av Drevjamoen og Terningmoen som todelt rekruttskole, og at denne løsningen skulle inn i langtidsplanen. Når Sp har valgt å trekke seg fra forhandlingene, innebærer det at slaget vil stå i Stortinget. Der vil neppe Drevjamoen nå opp. Til det finnes det for mange andre prosjekter som det er lettere å høste politisk gevinst av. Ikke minst i et valgår.

Likevel må kampen om Drevjamoen fortsette med uforminsket styrke fra lokalsamfunnets og regionens side. Det er viktigere enn noen gang å jobbe mot det politiske miljøet for å fremme Drevjamoen som et godt alternativ til framtidas rekruttskoleløsning for forsvaret. Gjennom Vista Analyse sin rapport har man fått flere og gode argumenter. Vi forventer at både Sp og Frp tar dem med seg inn i stortingssalen. Forsvaret skal beskytte folk og land. Men Forsvaret er gjennom sin aktivitet er også en samfunnsbygger. Det er en rolle man ikke bør ofre til fordel for flere kanoner og mere krutt.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken