Gå til sidens hovedinnhold

Den nye Vefsnasaken

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den nye Vefsnasaken begynte for oss i 1998 – 99 da Statkraft SF så på muligheter for rehabilitering og fornying av de 50 år gamle Røssågaanleggene, samt mulighetene for å utnytte noen av sideelvene i Vefsnavassdraget. Miljøprosjektet Muligheter Helgeland (MH) initieres.

Fokuset var på miljøvennlig kraftproduksjon, på miljøvennlige premisser med lokal og regional støtte. Dette ble særlig aktualisert med bakgrunn i kraftmangel i Midt-Norge og økende fokus på behovet for fornybar energi i et klimaperspektiv.

Med bakgrunn i Stortingets vedtak om supplering av verneplan IV, Helgelandskompromisset (utbygging av den østre gren av Vefsna) de klare politiske føringene som lå i de siste regjeringserklæringer, og Statsministerens nyttårstale, ble miljøprosjektet Muligheter Helgeland (MH) skapt. Kunnskap ble raskt en hovedutfordring. Vi opplevde at Vern Vefsna bygde sin argumentasjon på den type utbygginger som fant sted på 1950-tallet. Kommunene sin strategi var at demokratiske prosesser og kunnskap skulle gi grunnlaget for de beste vedtak. Kommunene, kraftselskapene og fylkeskommunen gikk sammen og fikk laget en utredning om saken.

Vern Vefsna sa nei til å delta i arbeide med å tilføre mer kunnskap rundt saken. De hadde bestemt seg for vern av Vefsna. Felles planprogram Vefsna ble gjennomført av a/s Civitas og skulle være et grunnlag for politikere og administratorer for på best mulig kunnskaps basert grunnlag å gjøre de riktige vedtak. Hovedfunnet i Felles planprogram Vefsna var at vern ikke var nødvendig for å bevare verneverdiene, samt at kraftutbygging slik det var skissert gjennom MH ville gi beskjedne naturvirkninger.

På tross av at de involverte kommuner vedtok i sine kommunestyrer å si ja til utbygging av miljøvennlig kraft slik det ble skissert i Muligheter Helgeland, i Grane enstemmig for øvrig, ble altså Vefsna vernet. LO, NHO, Fylkeskommunen, politiske parti og organisasjoner så de mulighetene dette kunne gi denne delen av Helgeland, og støttet kommunene. Så ble altså hele saken avgjort i en overordnet politisk hestehandel, hvor konsekvensutredning av olje og gass lå i potten, og SV fikk Vern av Vefsna som plaster på sitt vernesår…

Det har rent mye vann ut i Vefsnfjorden siden 2009, og utviklingen går mot behov for enda mer ren fornybar energi. Det er store planer for ny industri basert på ren energi som forhåpentligvis vil befeste denne region sine muligheter fremover, men også sikre den kraftkrevende industri vi har i dag med energi til konkurransekraftige priser. En kraftutbygging slik det ble utarbeidet med Muligheter Helgeland ville også gitt kommunene store årlige inntekter som ville vært med å sikre gode offentlige tjenester, samt gitt styrke i næringsutvikling og nye arbeidsplasser. Men hva mener så Sp som nå sitter med den politiske makt i våre kommuner, de har vært bemerkelsesverdig stille…

Kommentarer til denne saken