Demonstrerer mot vindkraft

Av
DEL

LederTidlig onsdag morgen var demonstranter fra organisasjonen Motvind Norge på plass og sperret anleggsveien opp mot vindkraftområdet i fjellet vest for Mosjøen. Aksjonen kommer ikke som noen overraskelse. Heller tvert i mot. Motstanden mot vindkraftutbygging på land har økt kraftig i omfang i løpet av det siste halve året.

Vindkraftverket i fjellet vest for Mosjøen bygges av det svenske selskapet Eolus vind. Det er planlagt 72 vindturbiner i et 40 kvadratkilometer stort området. Det skal bygges i underkant av 70 kilometer vei. Anleggsarbeidene startet i fjor høst. Utbyggingen har skapt steile fronter mellom dem som er for utbyggingen og de som er mot. Eolus vind sier er at de er i gang med en fullt ut lovlig utbygging som har vært gjennom den utredning og saksbehandling som myndighetene krever. Motstanderne hevder at uberørt natur raseres, og at reindrifta i område blir sterkt påvirket av utbyggingen og at utbyggingen i ytterste konsekvens kan innebære at de må avvikle hele eller deler av drifta.

Det er steile fronter mellom tilhengere og utbyggere. En rekke klager og innsigelser mot utbygginga er behandlet av Norges vassdrags- og energidirektorat, uten at det har fått innvirkning på NVEs tillatelse til utbygging. Klagene ligger nå i Miljøverndepartementet, og deres konklusjon er ventet i løpet av kort tid. Onsdagens demonstrasjon er neppe den siste i spørsmålet om landbaserte vindkraftanlegg her til lands.

Det er vanskelig å ha en entydig oppfatning av hva som er rett og galt. Men det er grunn til å stille spørsmål ved hvordan private selskap og investorer skaffer seg tilgang til norsk natur, uten at det tilfører storsamfunnet en rimelig andel av det overskuddet slike anlegg forventelig vil skape. Det er også betimelig å sammenligne vindkraftutbygging med vannkraftutbygging. Mens vannkrafta gjennom generasjoner har skapt verdier både for lokalsamfunn og storsamfunn, og vært en aktivitet styrt av offentlig eierskap, er det åpnet for private selskaper å bygge ut vindkraft til fjells.

Det er også beklagelig at det ikke har vært mulig å komme fram til en enighet om avbøtende tiltak med reindrifta. Reindrift er ei marginal og utsatt næring som fellesskapet har et ansvar for. Hvem som skal bære ansvaret for at det ikke er oppnådd enighet i denne saken, avhenger av hvem du spør. Vi for vår del stiller spørsmål ved om begge parter har anstrengt seg nok for å få på plass en avtale som ikke minst ivaretar reindriftas interesser. Etter vårt skjønn burde det være fullt ut mulig.

At mange har sterke meninger om vindkraftutbygging i fjellet kan ikke overraske noen. At det er viktig å ha en offentlig debatt er hevet over tvil. Vår frykt er at det er lokalsamfunnene som rammes hardest fordi frontene er steile og kampen står lokalt. Det bør både direktorat, regjering og stortingspolitikere merke seg. Det kan virke som de toer sine hender når ting begynner å bli krevende og komplisert. Det er på ingen måte bra.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags