«Vefsn er mer enn Mosjøen, Hattfjelldal er mer enn sentrum og Grane er mer enn Trofors»

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Sentraliseringens pris

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Torsdag 15. august inviterte Grane Senterparti til åpent møte med foredragsholder Per Gunnar Stensvaag, på Trixie i Grane. Tilhørere fra Vefsn, Hattfjelldal, Sømna, Brønnøy og Grane fikk en tankevekkende, lærerik og inspirerende kveld. Foredragsholderen har bred kunnskap om norske kommuner, og sentraliseringspolitikk.

Mange eksempler fra sammenslåtte kommuner viser avfolking av ytterdistriktene og nedlegging av viktige tilbud som sykehjem, skole og barnehage samt kompetansearbeidsplasser. Det er svært få suksesshistorier fra sammenslåtte kommuner.

Kommunegrensene er siste skanse mot sentralisering bl.a. fordi antallet folkevalgte reduseres, og mange lokalsamfunn mister sine ombudsmenn. Administrativ inndeling innen forskjellige samfunnsområder påvirker Norges utseende. Mange distriktskommuner har hatt nedgang i folketall, av ulike grunner. Kommuner som har overlevet som selvstendig kommuner, har klart seg bedre enn bygder som har mistet selvstendigheten. Kommuner som slår seg sammen vil ofte erfare det samme som eks-kommuner har erfart tidligere. I den grad de beholder politikere, vil stemmene deres ofte bli overkjørt fordi flertallet bor i storkommunenes sentra.

Både Vefsn, Grane og Hattfjelldal er store kommuner, geografisk. Ennå er det bosetting i store deler av kommunene selv om folketallet og næringsliv har gått ned i kommunenes ytterkanter.

Aktivt landbruk har vært et viktig grunnlag for bosetting i distriktene, men nå ser vi at avstanden mellom gårdsbruk i drift blir større og større, og sysselsettinga i landbruket går ned. Da må det skapes alternative arbeidsplasser samtidig som det støttes aktivt opp om landbruksnæringa. Vi har vellykkede bedrifter som har valgt å lokalisere seg utenfor kommunesentret bl.a. Daleng Scooter og service og Susendal Bygdeservice, i Hattfjelldal, Grytåga settefisk i Vefsn, Laksforsen m.fl. i Grane. Hjørnesteinsbedriftene Arbor og Norgesvinduet Svenningdal er lokalisert i Hattfjelldal og Grane bl.a. fordi det er lokalt eierskap, engasjement og vilje til å satse.

Vefsn, Grane og Hattfjelldal er kommuner med stort areal og relativt lite folk. Det skjer sentralisering også internt i slike kommuner. Senterpartiet ønsker å se potensialet i hele kommunen og er opptatt utvikling i hele kommunen og hele landet. Vefsn er mer enn Mosjøen, Hattfjelldal er mer enn sentrum og Grane er mer enn Trofors.
Tilfredshetsundersøkelser viser at folk i mindre kommuner er vel så fornøyd med tjenestetilbudene som i større kommuner. Interkommunalt, frivillig samarbeid kan løse tjenester som den enkelte kommune kan ha problemer med å tilby.
Vefsn, Grane og Hattfjelldal er en region med et naturlig regionsenter i Mosjøen med bl. a. videregående skole, regionale offentlige funksjoner så vel som kultur, tjeneste og handelstilbud. Vi hører sammen som en region og kan samarbeide godt på tvers av kommunegrenser.

Det har vært kritikk av interkommunalt samarbeid med argumentet at man «mister politisk styring» over interkommunale selskaper. Å redusere antall politikere og redusere antall kommuner er derimot bra for demokratiet. Forstå det den som vil!

Senterpartiet er mot tvang. Vi mener at kommuner og fylker og deres innbyggere selv bør bestemme om de ønsker å slå seg sammen. Senterpartiet mener at tjenestetilbud bør være nært folk og at man ved å sentralisere ulike offentlige tjenester, legger kostnadene og ulemper over på befolkningen og næringslivet.


Senterpartiet vil stå som garantister for at kommunene våre skal bestå de neste fire år og har skrevet under på Selvstendighetsgarantien. Samarbeid er vi for. Godt valg!

Berit Hundåla Ellen Schjølberg Harald Lie
1.kandidat, Vefsn Sp 1.kandidat, Grane Sp 1.kandidat, Hattfjelldal Sp

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken