«Det er en klar sammenheng mellom vindkraftutbygging, krafteksport, (...) og import av økte strømpriser»

Av
DEL

Leserbrev 

Vindkraftprosjektet på Øyfjellet

Oppslagene i Helgelendingen med partiene og med Frank Stuvland og Stian Nordahl Jensen fra LO om vindkraft i forrige uke trenger en kommentar.

Først til Bjørn Larsen (FrP) som sier at det bare er de par tre siste årene at samene har begynt å bruke Øyfjellet som reinbeite. Mye kunne vært sagt om dette, men jeg velger å vise til bl.a. følgende i Fylkesmannens uttalelse: «Vindkraftverket vil ha negative effekter både direkte og indirekte, og under anleggsfasen og under driftsfasen. Selv om dette prosjektet er mindre uheldig enn det avslåtte Mosjøen vindkraftverk (Reinfjellet, min anmerkning), vil det likevel ha store negative konsekvenser for reindrifta.»

Jørn Clausen (H) sier at det viktigste for dem er hensynet til klima, og at vindkraftanlegget kan være et bidrag til global reduksjon av karbonutslipp. Tidligere direktør i NVE, Per Sanderud, sa allerede høsten 2015 følgende: «- - vi er ikke det grønne batteriet som kan løse Europas problemer, sånn som man kanskje forestilte seg for en stund siden».

All ny vindkraft fører til økt krafteksport fordi vi har kraftoverskudd fra før. Denne økte eksporten hevder vindkraftbransjen gir tilsvarende reduksjon i produksjon av fossil energi i EU. Men dette har ingen klart å dokumentere, heller ikke NVE. Professor i samfunnsøkonomi ved NTNU, Anders Skonhoft, kaller klimaeffekten av økt krafteksport «neglisjerbar». Ifølge ham nøytraliseres også økt eksport klimamessig fordi vi er tilknyttet EUs klimakvotesystem.

Rune Krutå (Ap) sier bl.a. at motstanderne av vindkraft er mer opptatt av naturvernkamp istedenfor miljøkamp. Til det er kort å si at de to henger sammen. På spørsmål hva han håper på nå, svarer han følgende: «At vi skal bli ferdig med Øyfjell-utbygginga og at forutsigbar strøm fra vindkraftanlegget skal strømme ned til Alcoa så snart som mulig.» Krutå vet veldig godt at vindkrafta går inn i overføringsnettet. Den strømmer ikke ned til Alcoa, men går til økt krafteksport.

Frank Stuvland og Stian Nordahl Jensen fra LO mener partiene som har skiftet standpunkt er vinglete. Da vil jeg påpeke at Rødt hadde sterke motforestillinger mot prosjektet da kommunestyret vedtok det i 2014. Vi var også det eneste partiet i fylkestinget som stemte mot vindkraftplanene i Kalvvatnan og Reinfjellet.

Det er en klar sammenheng mellom vindkraftutbygging, krafteksport, EUs styring av strømmen gjennom energibyrået Acer og import av økte strømpriser. Dette forsterkes hvis EUs 4. energipakke blir vedtatt. Det er dette som utgjør trusselen mot Alcoa og annen kraftforedlende industri. En svekkelse av denne industrien er klimafiendtlig fordi norsk metallindustri produserer med ned til 1/8 av CO2-utslippet sammenlignet med produksjon basert på fossil energi.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags