«Lokalt selvstyre og offentlig velferd»

Gunnvald Lindset, 1. kandidat for Rødt i kommunestyrevalget

Gunnvald Lindset, 1. kandidat for Rødt i kommunestyrevalget Foto:

Av
DEL

LeserbrevHelgelendingen omtaler 22. juli utspillet fra lederen i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) om å pålegge kommunene å konkurranseutsette bl.a. sykehjemsdrift og hjemmetjenester. Han er misfornøyd med at norske kommuner ikke underlegger seg FrPs ideologiske program, og vil derfor innføre lovpåbud. Nå er jo FpU-lederens utspill kjente toner fra den kanten, så det er ingen grunn til å være overrasket. Det som er langt verre er at det regjeringsoppnevnte Hjelmengutvalget i realiteten går inn for det samme.

I et tidligere leserinnlegg trakk jeg fram at utvalget bl.a. foreslår at det offentlige skal innføre et markedsaktørprinsipp, skatteplikt, markedsrente og avkastning, og et nytt tilsyn som kan gi pålegg dersom dette ikke følges. I Helgelendingens omtale av påbudet som FpU-lederen påpekes det at det vil begrense det lokale selvstyret. Hjelmengutvalgets forslag vil ikke bare begrense det lokale selvstyret, men undergrave det fullstendig.

Grunntanken i velferdsstaten om at skattepengene vi bruker på bl.a. barnehager, barnevern og sykehjem skal gå til felles velferd og ikke privat profitt, er solid forankret i befolkningen. Flere spørreundersøkelser de siste årene viser at skepsisen mot velferdsprofitører går langt inn i velgergrunnlaget til regjeringspartiene.

Med velferdsprofitører menes kommersielle selskap som tar ut overskudd fra velferdstjenester som tradisjonelt har vært eid og drevet i fellesskap. Kommersialisering av velferden fører til at makt og kontroll over sektoren samles på stadig færre hender. For å sikre mangfold må vi få slutt på kommersiell velferd. Det er også viktig for å sikre gode lønns- og pensjonsavtaler for de ansatte. Det fins mange eksempler på at ansatte går opp titusener i årslønn når kommunen overtar sykehjem drevet av kommersielle.

Alt fra sykehjem, barnevern og barnehager til renovasjon, vaktmestertjenester og renhold har de siste årene blitt big business. Inntektsgrunnlaget for disse selskapene er overføringer fra det offentlige. Slik ender våre skattepenger som skal sikre gode velferdstjenester, i lommene på private eiere, og i mange tilfeller i skatteparadis i utlandet. Motstanden mot dette er massiv i fagbevegelsen, både i og utenfor LO.

Den folkelige oppslutningen om offentlige og ideelle aktører innenfor velferdstjenestene bunner i sunn fornuft. Velferdstjenestene er ikke det samme som ordinært næringsliv. De kommersielle aktørene innen velferdstjenestene skaper ikke nye arbeidsplasser. De leverer tjenester som er rettighetsfestede og skattefinansierte i utgangspunktet. Samspillet mellom det offentlige og ideelle aktører er det historiske fundamentet for velferdsstaten. Slik vil Rødt at det fortsatt skal være.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags