Vindkraftutbygging, krafteksport og økt nettleie

Gunnvald Lindset

Gunnvald Lindset Foto:

Av
DEL

LeserbrevIndustri som bruker mye kraft oppnår en såkalt tariffreduksjon (rabatt) fra Statnett fordi de har et stort og stabilt uttak. Nå trappes denne rabatten kraftig ned over tre år, fra 90 prosent i 2018 til 45 prosent i 2021. Det medfører at industriens andel av kostnadene i tilknytning til nettet nesten fordobles. Hydro får 300 mill. kr. i ekstra kostnader, mens det for Alcoas del anslås til 75 mill. kr. pr. år.

Ørjan Normann, hovedtillitsvalgt på Hydro Husnes, sier følgende: «I stedet for å skape forutsigbarhet lemper nå Statnett de økte kostnadene sine, kostnader som blant annet kommer fra bygging at utenlandskabler, over på kraftforedlende industri. Og når vi vet at norske aluminiumsprodukter er et vesentlig bidrag i det grønne skiftet og at Hydro ønsker å satse på dette, så blir det fullstendig feilslått politikk å skape enda mer uforutsigbarhet i en allerede hardt presset næring.»

Den viktigste drivkraften bak denne utviklingen er flere utenlandskabler og vindkraftutbygging. Konsernsjef i Statnett, Auke Lont, sa følgende i 2015: “Ingen flere utenlandskabler - ingen mer vindkraftutbygging.” Men økt nettleie skyldes ikke bare bygging av flere utenlandskabler, men også at linjenettet innenlands må bygges ut. Hydro opplyser til e24.no at Statnetts nye tariffer for nettleie tvinger industrien til å finansiere en nettutvikling (med bl.a. økt eksportkapasitet, min anmerkning) som dels er i strid med industriens egne interesser, og som dels er for et nett som industrien ikke bruker.

Svære turbiner på opptil 250 meter, med tilhørende veibygging, vil ødelegge store deler av det norske fjell, kyst- og kulturlandskapet slik vi kjenner det. Tilhørende utbygging av enda flere kraftlinjer vil presse seg fram – med ytterligere nedbygging av natur – det hele for å lede stadig mer kraft gjennom eksportkablene.

På toppen av økt nettleie vil kraftprisene i Norge øke til europeisk nivå som følge av integrasjon i EUs energiunion gjennom tilslutningen til Acer og bygging av flere, nye utenlandskabler. Det er ulike vurderinger av hvor mye prisene vil øke. Statnett anslår en økning på 4-5 øre/kWh (i dagens priser), mens andre beregner økningen til 10-15 øre/kWh. Hvis vi tar med effekten av økt nettleie, framstår en økning på 10 øre/kWh som et svært moderat anslag. En økning på opp mot 20 øre/kWh er like realistisk.

Hvis vi tar utgangspunkt i 10 øre/kWh så utgjør det ca. 300 mill. pr. år for Alcoa. Dette viser at den langsiktige konsekvensen av den rådende energipolitikken er at den kraftkrevende industrien mister sitt aller viktigste konkurransefortrinn med å være lokalisert i Norge, nemlig lave strømpriser. Det setter hele denne industriens framtid på spill.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags