«Vi mener det er problematisk at det anlegges et vindkraftanlegg så tett opptil nasjonalparken»

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Vindkraft i Øyfjellet og Lomsdal/ Visten Nasjonalpark

MeningerRådgivende utvalg i Lomsdal Visten NP hadde i begynnelsen av måneden et møte i Brønnøysund, der vi under eventuelt tok opp et spørsmål angående det planlagte vindkraftanlegget. Vi mener dette vindkraftverket strider imot verneformålet for Lomsdal-Visten Nasjonalpark.

Nasjonalparken ble opprettet blant annet med det formål å gi allmennheten anledning til naturopplevelse gjennom enkelt friluftsliv og med liten grad av teknisk tilrettelegging, og vi mener det er problematisk at det anlegges et vindkraftanlegg så tett opptil nasjonalparken. Vindparken med sine monstermøller vil oppleves som et stort fremmedelement i landskapet, og en visuell forsøpling uten sammenlikning med noe andre naturinngrep vi har her på Helgeland. Ikke bare fra nasjonalparken, men fra alle kjente turistmål vi liker å trekke fram som unike her hos oss, i fjordene og på de syv søstre.

Vi har spesielt lagt merke til at Vefsn kommune ikke arrangerer informasjonsmøter med befolkningen eller legger til rette for god og åpen dialog med dem som er kritiske til dette industrianlegget. Vi stiller spørsmål med om det er noe i denne utbyggingen som ikke tåler dagens lys? Vet vi alt?

Det er jo direkte underlig at utbyggerne har valgt å ikke inkludere nærmeste nabo (Lomsdal Visten Nasjonalparkstyre) i høringsrundene.

I det påfølgende møtet i Nasjonalparkstyret ble vår henvendelse tatt opp, og det er gledelig at de gjorde følgende enstemmige vedtak:

Det settes opp et ekstraordinært styremøte i månedsskiftet januar-februar dit Eolus vind bes inn for å komme med informasjon på områder der vindkraftanlegget kan påvirke nasjonalparken og ferdsel til nasjonalparken. Det bes om informasjon om:

– Oppdaterte plantegninger

– Hvordan vil vindkraftanlegget påvirke landskapsbildet i nasjonalparken og hvordan vil støybildet se ut i nærområdet til vindkraftanlegget?

– Hvordan vil anleggsperioden påvirke ferdsel fra Tverådalen/Øydalen.

Vefsn kommunes politiske leder Jann-Arne Løvdahl er også med i nasjonalparkstyret, men møtte ikke i dette styremøtet, men vi går ut ifra han møter med resten av nasjonalparkstyret når de skal informeres av Eolus vind om en måneds tid? Kanskje det blir anledning til flere å delta på informasjonsmøtet? For her har kommunen forsømt sin informasjonsplikt.

Tilsvar fra Eoulus vind:

Kjell Iver Johansen

Brukerrepresentant Rådgivende Utvalg Lomsdal Visten nasjonalpark.

Naturvernforbundet i Nordland

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags