«Vi må greie å stoppe denne distrikts-raseringa før det er for seint»

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL


Distriktspolitikk og bolyst

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Norge har i alle år vært et land med spredt bosetting, der nærhet til naturressursene har vært en viktig faktor for hvor man bosatte seg. Fra gammelt av så veit vi at ressursgrunnlaget for landbruk, god dyrkbar jord, var avgjørende for hvor gårdsbruka ble plassert. Fiskeren bodde nært fiskeressursene og kraftkrevende industri i etterkrigstidas Norge har blitt plassert der tilgangen på billig kraft har vær god, fulgt opp med god, nasjonal styring av energipolitikken.

Dette har resultert i mange robuste, desentraliserte bo-samfunn i landet vårt, med gode muligheter for utdanning og arbeid i hele landet.
Men vi ser nå at denne samfunns-strukturen er i ferd med å rakne, og sentraliseringskåte politikere gjør hva de kan for å rive vekk grunnlaget for desentralisert utdanning, beredskap, næringsutvikling og bolyst. Ungdom velger bort egen heimkommune til fordel for større kommuner i andre landsdeler, med bedre tilbud innen utdanning, digitale løsninger, samferdsel og interessante jobber. Resultatet blir distriktskommuner med ei svært utfordrende demografisk utvikling som både er kostbar å drifte og som dagens regjering straffer enda hardere økonomisk i stedet for å tilby økt tilrettelegging for vekst.

Dersom vi fortsatt skal ha bosetting og arbeidsplasser i hele landet vårt, så må vi greie å stoppe denne distrikts-raseringa før det er for seint.
Senterpartiet mener at vi fortsatt har store ubrukte ressurser og potensiale rundt om i fylket vårt, som kan danne grunnlag for mange nye arbeidsplasser og økt bolyst for unge, dersom vi legger til rette med gode digitale løsninger som er tilgjengelig for alle, godt utbygde klimavennlige samferdselstilbud og gode veger, gode muligheter for videre- og etterutdanning, og en god beredskap som ivaretar den enkelte når krisen eller sykdommen oppstår.

Senterpartiet mener dette må følges opp med forutsigbare rammevilkår som ivaretar unge grundere og næringsdrivende som ønsker å satse i distriktene. Vi må sikre at vi beholder vår andel av nasjonal matproduksjon gjennom sterkere satsing på et klimanøytralt landbruk, og vi må fortsette satsinga på ei oppdrettsnæring som blir mer og mer miljøvennlig. Vi må legge til rette for økt satsing på vekstnæringer som for eksempel skogbruk og opplevelsesturisme basert på lokale fortrinn, og vi må sikre fortsatt nasjonal styring av egen kraftproduksjon og at den brukes til å styrke lokalt næringsliv.

Senterpartiet mener at dagens næringspolitikk må ta signalene fra ungdommen på alvor og bli mer distriktsvennlig, slik at det blir mer attraktivt å bo og investere i hele landet vårt. Dette vil føre til økt bolyst og optimisme for unge som gjerne vil etablere seg i eget fylke eller egen heimkommune!
 

Berit Hundåla, Ordførerkandidat for Vefsn Sp og 7. kandidat, Nordland Fylkesting
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags