Støtt klimastreikende ungdom!

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Som ungdomsrepresentanter i Rødt Vefsn støtter vi klimastreiken 30. august. Ungdom har rett til å gjøre opprør. Vi har ikke ansvar for økte utslipp, men vi ser at dagens handlingslammelse til slutt blir vårt problem. Uten stemmerett, eierskap og styreverv bruker skoleungdom nå den historiske streikemakten til å fremme krav på vegne av seg selv og alle som kommer etter.

Rødt støttet kravene fra den forrige klimastreiken da de ble behandlet av Stortinget. Vårt mål er 60 % utslippskutt innen 2030. Da må vi bygge nye grønne arbeidsplasser og stoppe all ny oljeleting. Norge har et historisk ansvar for utslipp, og det er en selvfølge at vi som ett av verdens rikeste land øker bistanden til land som er rammet hardere enn oss.
FNs naturpanel har vist at klimaendringer og miljøødeleggelser er drevet av økonomisk vekst og høyt forbruk. Dagen som markerer at vi har brukt opp jordas ressurser for inneværende år – «Earth Overshoot Day» – kommer tidligere år for år. I år brukte vi opp jordas ressurser allerede 29. juli. Om hele verden brukte like mye ressurser som Norge, hadde ressursene vært brukt opp allerede i april.

Vi mener det er nødvendig å redusere forbruket og bremse veksten. Vi vil vekk fra bruk- og kast-samfunnet. Enkle tiltak vil f.eks. være gratis byttebutikker, støtte til reparasjoner, produksjon av varer som varer mye lengre og gratis utlån av verktøy og annet utstyr på bibliotekene.

På toppen av rikdomspyramiden er det mange som lever i absurd overflod. Vi må omfordele fra de rike til de som har minst. Det trengs et økonomisk system som setter naturens tålegrenser og menneskers grunnleggende behov øverst. Det står i strid med dagens økonomiske system som baserer seg på veksttvang og udemokratiske maktforhold.

Offentlig eide virksomheter bør ikke lenger drives av profitthensyn. Hensyn til klima og biologisk mangfold må være det sentrale formålet for bl.a. Statskog, Statkraft og Equinor. Fellesskap fungerer, også i miljø- og klimapolitikken. Kommunene er en viktig fellesskapsarena der vi må kutte egne utslipp og gjøre det lettere å ta miljøvennlige valg.

6-timersdag er det tiltaket som går lengst i å peke ut retningen vi må gå i et samfunn som tar klimaendringer og miljø på alvor. Livskvaliteten må bedres gjennom mer fritid, ikke økt forbruk.

For å få et godt redskap for en mer klima- og miljøvennlig politikk i Vefsn må den kommunale energi- og klimaplanen oppdateres. Av konkrete tiltak vil vi bl.a. foreslå utredning av bruk av spillvarme fra Alcoa, økt bruk av solceller/solfangere og økt energisparing- og effektivisering i offentlige bygg. Oppgradering av gamle kraftverk i stedet for utbygging av landbasert vindkraft vil spare naturen for store inngrep.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken