«Hvorfor skal en far kun sone noen år – for dermed gå ut som en fri mann, mens hans datter eller sønn skal lide for hans ugjerninger livet ut?»

Privat foto: John Glenn Robertsen

Privat foto: John Glenn Robertsen Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserbrev 

Grove seksualforbrytelser mot barn må straffes meget hardt

Det er prisverdig at flere større aviser har satt fokus på alvorlige seksualforbrytelser mot barn og unge – være seg voldtekt av egne eller andre barn, langvarige nettovergrep eller saker hvor folk har deltatt i såkalte pedofili-ringer, med deling av enorme mengder med til dels veldig grovt overgrepsmateriale.

Dessverre ønsker ikke flertallet av våre Stortingspolitikere å følge opp med å vedta lover som skal straffe noen av samfunnets verste lovbrytere på en slik måte at rettferdigheten kan oppfylles.

Idag bor det folk på psykiatriske avdelinger grunnet en fullstendig ødelagt oppvekst. De vil aldri kunne fungere normalt – være seg i arbeid eller blant familie og venner. Jeg vil tro at mange også er helt avhengig av fast medisinering.

Det støter folks rettsbevissthet når for eksempel grov økonomisk kriminalitet straffes hardere enn alvorlige forbrytelser begått mot barn.

Hvorfor skal en far kun sone noen år – for dermed gå ut som en fri mann, mens hans datter eller sønn skal lide for hans ugjerninger livet ut? Det er ikke til å fatte.

Hvorfor skal en som har delt overgrepsfilmer av egen datter - med kanskje tusenvis av pedofile på nettet, ha rett å komme tilbake til samfunnet etter 10 år bak murene?

Hvorfor synes majoriteten av våre yrkespolitikere at det er viktigere å bruke store ressurser på å «behandle» innsatte, mens ofrene er prisgitt sin kommunes økonomiske prioriteringer på behandling og økonomisk støtte?

Ser man på utvalgte politiske partier og hva de mener, så skjønner man kanskje hvorfor det er slik som det er. Jeg vil mene at det er mye naivitet her:

Sosialistisk Venstreparti: «Vi må styrke rehabilitering for kriminelle» «Kriminelle skal ha rett på ny start i livet» «Straffenivået i Norge er høyt nok».

Arbeiderpartiet: «Vi må satse på forebyggende arbeid, og jobbe med holdninger og kunnskap».

Venstre: «Vi ser med bekymring på de siste års forslag og vedtak om høyere straffer» «Vi frykter med høyere straffer et mindre humant straffesystem».

Rødt: «Vi ønsker ikke økte bevilgninger til politiet, vi vil heller bruke de store pengene på fattigdom blant barnefamilier» (Politiforum 31.8.2017).

Miljøpartiet De Grønne: «Vi stiller strenge krav til politiets bruk av inngripende etterforskningsmetoder». «Bruk av fengselsstraff må inneholde yrkesrettet utdanning, og vi ønsker økt bruk av alternative straffemetoder enn fengsel».

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags