Helgelandssykehuset: «Det er tydelig at riktig informasjon er det ikke så nøye med»

Av
DEL

LeserbrevETIKK OG TROVERDIGHET
Det er nesten som at man må gni seg i øynene for å kunne forstå det som er opplyst!

Adm. Dir Hulda Gunnlaugsdòttir og teknisk sjef i Helgelandssykehuset Bjørn Bech-Hanssen (BBH) har vært på befaring på sykehuset i Sandnessjøen for å vurdere sykehusets standard.
Årsaken er at styret ved Helgelandssykehuset har vedtatt å engasjere konsulentfirmaet ÅF Advansia for å etterprøve rapporten Deloitte la fram i vår. En rapport som flere stilte spørsmål med, og der det også ble påvist feil. Gjennom sitt vedtak om å engasjere nytt firma har da også styret slått fast at rapporten fra Deloitte ikke er verd papiret den er skrevet på – selv om dette antakelig er svært kostbart papir.

Det som er utrolig og som får oss til å spørre om arbeidet nå i sluttfasen bare er en skinnmanøver, er at en av de sentrale bidragsytere (BBH) til Deloitte på nytt skal bidra med informasjon – en informasjon som beviselig ikke holdt mål. Det er nå engang slik at resultatet som kommer ut i rimelig sterk grad er avhengig av input. Det er svært urovekkende at den person som kjenner sykehusets standard best – teknisk sjef Gunnar Sjøset – verken var med på befaringen eller kjente til at den skulle skje. Det er tydelig at riktig informasjon er det ikke så nøye med – man kan jo bare slå seg på brystet og si at – jo- vi har vært på befaring. Faktabasert kunnskap er tydeligvis ikke det viktigste!

Det er alvorlig at en person som er nevnt i flere varslingssaker fortsatt får holde på med sitt. Normalt burde suspendering vært foretatt – eventuelt satt han til annet arbeid.
Minst like alvorlig er det at adm.dir. i Helgelandssykehuset uttrykker full tillit til vedkommende – noe hun gjør uten at resultatet av varslingene er kjent. Det at dette har tatt så lang tid kan jo tyde på at varslene i alle fall delvis har rett.

I Helse Nords etiske retningslinjer heter det at disse skal bidra til refleksjon rundt ulike dilemmaer og situasjoner og hjelpe medarbeiderne til å ta etisk velbegrunnede valg samt ivareta Helse Nords samfunnsansvar og bygge tillit. Ingen skal kunne trekke uavhengighet i tvil og man skal opptre upartisk og saklig.

Slik vi ser det har man i denne saken helt sett bort fra disse – særlig punktet om å bygge tillit. Skal den nye rapporten kunne få troverdighet bør Advansia ta en ny tur til Sandnessjøen og snakke med den som har de aller beste forutsetninger for å gi et sant bilde av sykehusets standard.
Sandnessjøen, 28. september 2019

Støttegruppe for Sandnessjøen Sykehus Folkeaksjonen for Sandnessjøen Sykehus
John Andre Selnes, Hanne B. Wiig og Bjørn Helge Hansen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags