«Det eneste de 12 ordførerne og næringsforeningslederen er blitt enige om er at Rana ikke skal ha noe sykehus»

Av
DEL

LeserbrevSYKEHUSDEBATTEN I HSYK 2025

Prosessen mot endelig avgjørelse om en ny fremtidig sykehusstruktur på Helgeland er nå inne i sluttfasen. HSYK 2025 kunne også ha vært prosessen for å få debatten avsluttet for i stedet å begynne å tenke fremtidig samarbeid for å finne gode fellesløsninger. Ordfører og varaordfører i Rana skrev i Rana Blad for en tid siden at tiden nå er inne for samling, ikke for splittelse. Men enkeltpersoner og miljø sør for Korgfjellet har ikke villet det slik. Debattnivået underveis har vært mye preget av feilaktige påstander og konspirasjoner mot HSYK 2025, Helgelandssykehuset og Rana.

"PASIENTENES BESTE".

Vurdering av pasientenes beste i sykehusprosessen kan bare utføres av ÈN gruppe kompetente personer: 12 ordførere fra kommunene fra sørsiden av Korgfjellet sammen med næringsforeningslederen i Vefsn kommune. Disse kan etter deres egen mening gjøre både best helsefagmessig og mest uhildet vurdering av dette. Og hele HSYK 2025. Ikke fordi disse har større helsefagmessig kompetanse eller er mer uhildet enn fagekspertene i ressursgruppen. Men fordi de representerer 12 av 18 kommuner i denne delen av regionen som ordførere og næringsforeningsleder. Etter deres begreper tilsvarer 12 av 18 kommuner her også 71 % av befolkningen på Helgeland. Derfor skal disse høres mer på.

Samlet folketall i disse 18 kommunene er ca. 50 % av innbyggerne på Helgeland. Innbyggere i 12 av 18 kommuner i et geografisk område vil ikke automatisk være 71 % av befolkningen her. Her må rette tall legges riktig sammen.

Disse 13 fra 12 kommuner sør for Korgfjellet går inn for ett sykehus på Helgeland med Nord-Helgeland uten eget sykehus. DE ikke må miste sykehuset i Sandnessjøen. At største by og norddelen i regionen eventuelt kan bli stående uten eget sykehus er mindre viktig. Sykehusmiljøene sør for Korgfjellet har tenkt på sør for Korgfjellet og kystens beste. Ikke på alle pasienter på hele Helgelands beste. I tillegg har det vært tenkt på egne fagmedisinske miljø i Sandnessjøen og i Mosjøen. Ikke hele Helgelandssykehusets beste i HSYK 2025. "Pasientenes beste" forsvant et eller annet sted i de 12 ordføreres allianse. Dette ble etter hvert til «sykehuset skal ikke til Rana!»

Rana og fem andre kommuner på Nord-Helgeland har gått inn for en «balansert sykehusløsning», en tosykehusmodell med et sykehus i hver sin del av helgelandsregionen.

Hva blir mest "pasientenes beste" av dette? Hvem er "egoistisk" i prosessen, som Rana er blitt anklaget for å være?

Mister Sandnessjøen og kysten på Helgeland sykehuset sitt så kan det ikke skyldes på Rana.

«SENTRALT» OG «SENTRALISERING»

Hvor vil sørsiden av Korgfjellet ha det ene sykehuset plassert? Det er det ikke sagt noe endelig om. Av den enkle grunn at de er ikke er enige om en plassering. Det nærmeste de kommer et svar på dette er «et sted på en «akse» mellom Mosjøen og Sandnessjøen.» Dette er «den mest sentrale plasseringen» i helgelandsregionen. Alternativene her har etterhvert blitt Tovåsen i Leirfjord og området Drevjakrysset - Holandsvika i Vefsn.

Det eneste de 12 ordførerne og næringsforeningslederen er blitt enige om er at Rana ikke skal ha noe sykehus. Mo i Rana, den desidert største byen i helgelandsregionen med nesten 30 000 innbyggere, 34 % av innbyggerne her (Rana kommune) og 46 % av disse (Nord-Helgeland) trenger ikke noe sykehus. Rana vil klare seg godt med et DMS.

Noen snakker om «sentralisering» av sykehustilbudet. Ett sykehus plassert i Mo i Rana blir sentralisering. Å legge ett sykehus til Sandnessjøen eller «et sted sør for Korgfjellet» samtidig som sykehusene i Mo i Rana og Mosjøen blir lagt ned er derimot IKKE sentralisering. Her kan to av tre sykehus på Helgeland legges ned, og ett nytt sykehus sentraliseres til ett sted. Uten at dette er sentralisering.

UNDERGRAVINGEN AV HSYK 2025

Sørsiden av helgelandsregionen har i det store og hele vært preget av en konstant mistillit til HSYK 2025. Lokalpolitikerne og sykehusaksjonistene herfra har egentlig stått for all støyen i sykehusprosessen. Etter at Helseforetaksmodellen ble vedtatt av Stortinget i 2000 har disse ikke lenger noen ting med slike prosesser å gjøre. Derfor fikk de ikke viljen sin her.

Her er det sagt veldig klart at de aldri kommer til å godta at noe sykehus legges til Rana. Og at kampen mot dette vil også fortsette selv om styrene i Helgelandssykehuset og i Helse Nord skulle gjøre et slikt endelig vedtak.

Strategien i sykehuskampen har vært å hale tiden så langt ut at prosessen stoppet opp. Å forhindre en avgjørelse i saken. Såkalt "filibustertaktikk", best kjent fra kongressen i USA. Så skal sykehusprosessen startes på nytt igjen og deretter kjøres på disses egne premisser. Et krav om stans i prosessen ble også sendt til styret i Helse Nord som ikke tok dette til følge.

Denne sykehuskampen fra sørsiden har vært det mest kompliserte ved HSYK 2025. Virkemidlene som har vært brukt er også betenkelige:

-Flere overleger i tillegg til 20 leger og tillitsvalgte i Helgelandssykehuset sendte inn varsel om kritikkverdige forhold i sykehusprosessen. Varslene ble eksternt gransket og ingen av varslene fikk medhold.

-Det gjøres et hemmelig lydopptak fra et internt møte i Helgelandssykehuset som ble overbrakt videre til to aviser på Helgeland som refererer fra dette. Dette har så vidt kjent ikke medført konsekvenser for den eller de som stod bak lydopptaket og videreformidlingen av det.

-Det har fra Alstahaug vært presentert feilaktige opplysninger med den hensikt å vise at sykehuset i Sandnessjøen er best på flere områder og størst i samlet antall sykehusansatte i HSYK.

Den forrige direktøren i HSYK har avkreftet påstanden om at sykehuset i Sandnessjøen er det mest effektive i dette. Sykehuset i Rana er i følge Helgelandssykehusets egne tall det største sykehuset i regionen.

-Pasienter har vært transportert til Alstahaug i stedet for til Rana når dette har vært naturlig. Også dette for å endre/"forbedre" statistikker for sykehuset i Sandnessjøen. En begrunnelse fra Enhet for Prehospitale Tjenester for dette i sin rapport har vært at Ranfjorden er mer krevende ved innflyging enn Vefsnfjorden ved redningsoppdrag, særlig på vinterstid.

Dette er tilbakevist av Luftambulansen i Norge med at disse fjordene kan være like krevende ved innflyging under slike oppdrag. I et styremøte i Helgelandssykehuset ble denne "oppblåsingen" av pasientstatistikker fra Alstahaug også tatt opp og karakterisert som unødvendig.

-Nevnes her må også den samme famøse rapporten om de prehospitale tjenester som den samme enheten for dette i HSYK la frem i 2017. Denne ble kritisert for å være tynn fagteoretisk, i tillegg til å inneholde tvilsomme tall og statistikker. Senere kom også en motmelding til denne.

Disse saksforholdene viser en konstant undergraving av HSYK 2025 fra miljø gjennom flere år mot HSYK 2025 og sykehuset i Rana. Påstander om «urent trav» har vært rettet mot blant annet to navngitte personer ved administrasjonen i Mo i Rana, som etter deres oppfatning langt på vei «har kjørt hele sykehusprosessen». Det er påstått at sykehusprosessen har vært en «farse» og en «tragedie», og at den «er styrt av Rana».

Noen sier også at det ikke har ikke vært noen sykehusprosess i det hele tatt. Den siste påstanden her kan på èn måte sies å være sann: Lokalpolitikerne og sykehusaksjonistmiljøene sør for Korgfjellet har ikke ført HSYK 2025 som noen sykehusprosess, men som lokalpolitikk og aksjonisme mot en sykehusplassering i Mo i Rana.

FRYKTRETORIKK I DEBATTEN

Sykehus og aksjonistmiljøet i Alstahaug har sammen med helsearbeidere sør i regionen brukt fryktretorikken at avstander til et sykehus lokalisert i Mo i Rana vil bli for store. At pasienter i verste fall kan miste livet på turen til et sykehus i Mo i Rana fordi avstanden er for lang. Noen sier at de heller drar til sykehus i Trondheim, eller at de heller vil dø enn å dra til et sykehus i Mo i Rana. Mo i Rana blir en dødsårsak.

Mennesker kan dessverre dø selv om de har et sykehus i «bakveggen». Om så dette ligger bare 50 meter unna. Slike argumenter blir også vanskelig å ta på alvor når vi etterhvert vet at flest innbyggere på Helgeland vil nå et sykehus i Mo i Rana i løpet av den viktige «gyldne timen».

Mo i Rana er ikke noen «utkant» i regionen. En transport med ambulanse fra øverst i Dunderlandsdalen i Rana og et akutt transportoppdrag fra Brønnøy med redningshelikopter tar i dag omtrent like lang tid til sykehuset i Rana.

Skremselspropaganda i sykehusdebatten kan ha skapt en unødvendig frykt hos innbyggere sør i helgelandsregionen for at de kanskje ikke får medisinsk nødhjelp tidsnok i akutte tilfeller hvis de trenger dette. Kanskje særlig hos eldre mennesker. Informasjon om helse og sykehus er noe av den viktigste informasjonen vi får. Denne informasjonen må være med utgangspunkt i det som er riktig.

Ordføreren i Rana har blant annet sagt her: "Sykehus er noe av det mest kompliserte vi diskuterer. Derfor er det ekstra viktig at vi holder oss til sak og fakta når vi diskuterer". Akkurat disse ordene kan kanskje bli stående igjen som en slags «moral» etter sykehusdebatten i HSYK 2025.

Ståle Paulsen

Mo i Rana

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags