«Jeg håper inderlig at Vefsn ikke blir vertskommune for et nytt skrekkens eksempel av et vindkraftverk»

Av
DEL

LeserbrevHelgelendingen har i papirutgaven fre, 27 og nå nett lør, 28 virkelig satset stort på temaet vindkraft. Jeg tillater meg å komme med noen kommentarer.

Ordfører Wenche Tislevoll i Fitjar er avtroppende leder i Landssammenslutningen av Norske Vindkraftkommuner. Hun har lenge framsnakket og vært en av landets mest markerte talspersoner FOR utbygging av vindkraft i bla NRK/riksmedia. Dette bakteppet og at hun evaluerer sine egne 8 år som ordfører, er det avgjørende viktig å være klar over når en leser hennes svært positive omtale av vindkraftverkets betydning for Fitjar. Når selv hun nå sier nei til vindkraft, er det virkelig et tydelig signal vi bør merke oss!

Ordføreren innrømmer også at flere innbyggere i Fitjar hører vindturbinene, blir plaget og har fått nedsatt livskvalitet. Men ut fra teksten virker det faktisk(!) som det må aksepteres i en vertskommune for vindkraft?

Påtroppende ordfører og derfor avtroppende styreleder i Fitjar Fjellsameige, Harald Rydland er også totalt motstander av mer vindkraft. Dette til tross for at han, som grunneier, er en av de som har inntekter fra kraftverket.

Økonomien i Midtfjellet vindkraftverk as har vært en total katastrofe! Staten støttet utbyggingen med 346 mil. Fitjar kommune tar inn ca 11 millioner pr år i eiendomsskatt, det er lavere enn renten på statstøtten.

Investorer/eiere har tapt ca 250 mil. siden driftstart, bla. Fitjar kommune som aksjonær i Fitjar Kraftlag som tapte 33 mil.

Ikke ukjente Tyske - Aquila Capital eier nå 97 % av selskapet og lokale - Fitjar Kraftlag de øvrige 3%.

Lokale ringvirkninger i byggingsperioden ble små, anleggsjobben ble utført at eksterne firma som bodde på egen brakkerigg.

Nå oppgis det at vindkraftverket har hele 14 lokale arbeidsplasser. Ingen av mine kontakter på lille Fitjar med 3200 innbyggere vet hvem som er ansatt i alle disse lokale arbeids- plassene. Iht offentlige regnskapstall er lønnsutgiftene i selskapet i 2017 på knapt 2 mil og knapt 2.3 mil i 2018.

Videre må det betegnes som enestående i bransjen at turbinleverandøren sender opptil 50 teknikkere(!) på sommerstid til Fitjar for å vedlikeholde 55 vindturbiner.

I et debattinnlegg i Bergens tidende, 15 okt 2018, skriver Tore Johan Smidt, styreleder i Bergen og Hordaland Turlag følgende om vindkraft i Fitjar:

"Midtfjellet vindkraftverk er et skrekkens eksempel. Vindmøllene i Fitjar er så dominerende i landskapet at de kan ses helt fra bergensområdet. Prosjektet fikk statlige byggetilskudd på 346 millioner kroner. Selv om driften også får statsstøtte gjennom såkalte elsertifikater, har kraftverket i flere år vært ulønnsomt. Anlegget gir kun en håndfull antall arbeidsplasser, og inntektene til Fitjar kommune er lavere enn renten av statsstøtten. Tunge norske investorer har trukket seg ut, og største eier i Midtfjellet vindkraftverk er nå det tyske investeringsfondet Aquila Capital."

Kampen i Fitjar kommune står nå mot ytterligere utvidelser av vindkraftverket. Befolkningen og lokalpolitisk flertall har fått nok av vindkraft.

Det blir spennende å se om Aquila Capital og NVE/OED vil vektlegge lokalbefolkningens ydmyke bønn?

Øyfjellet vindkraftverk kan også bli kjøpt av Aquila Capital, iht intensjonsavtale med Eolus.

Kan vi da eventuelt forvente at eier her, i likhet med det Fitjar har opplevd, stadige vil søke å utvide vindkraftverket i Vesterfjella? Jeg bare minner om at utbygger nekter å ta ut Øyfjellet fra planområdet, selv om siste planlagte turbinplasseringer frigir arealet.

Jeg håper inderlig at Vefsn ikke blir vertskommune for et nytt skrekkens eksempel av et vindkraftverk.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags