Vi vil prioritere smittevernet og folks helse høyere enn lønnsomheten til kapitalsterke selskaper

Av
DEL

LeserbrevOnsdag 1. april hadde kommunestyret et digitalt møte. Til tross for en del startproblemer med enten pålogging eller nettilgang, og at det var litt stopp underveis, gikk møtet rimelig greit. Det tok naturlig nok lengre tid enn det ville gjort normalt.
Møtet startet med en grundig gjennomgang av arbeidet som har vært gjort så langt for å forebygge og hindre smittespredning, og med påfølgende spørsmål om ulike sider ved dette arbeidet og den generelle situasjonen. Alle som hadde ordet roste arbeidet som er gjort av de ansvarlige i kommunen, og alle som bidrar på ulike områder ellers.

Den siste saken, og den som tok lengst tid, var om dagens strenge karantenebestemmelse skulle videreføres eller ikke. Rådmannens innstilling var veldig klar på å videreføre den såkalte «søringskarantenen», men foreslo å oppheve den nordover. Kommuneoverlegen var veldig tydelig i sin orientering på at det var viktig å videreføre vedtaket fra 13. mars, og i svar på spørsmål som ble stilt.

På grunn av signaler fra ordfører og varaordfører hadde rådmannen utformet et alternativt forslag som innebar mulighet for å søke om dispensasjon fra «søringskarantenen», og at dette i så fall skulle behandles av formannskapet.
Ingen av oss har opplevd noe lignende, så det er ikke lett å vurdere de ulike dilemmaene som oppstår. Rødt sitt utgangspunkt i debatten var at det er veldig viktig å opprettholde den situasjonen vi har med bare ett lett tilfelle så langt. Det viser at vedtaket fra 13. mars har fungert godt, og at det derfor var viktig å videreføre det. Selv om rådmannens innstilling åpnet opp for å oppheve karantenebestemmelsen nordover, valgte vi å støtte dette.

Debatten viste både politisk uenighet, og at mange var usikre på hvilket alternativ de skulle stemme for. Utenom rådmannens innstilling og det alternative forslaget, fremmet Høyre forslag om å følge nasjonale retningslinjer. Høyres forslag ble nedstemt, mens 17 stemte for rådmannens alternative forslag om å åpne opp for dispensasjon og 12 stemte mot. Dette avstemningsresultatet gjenspeiler usikkerheten både innenfor SP og Ap.

Den første behandlingen av dispensasjonssøknader vil skje i formannskapet 16. april. Søknadene skal beskrive planlagte tiltak for å redusere smitteoverføring, og administrasjonen må komme med faglige råd. Rådmannen påpekte at de har veldig begrenset kapasitet, og derfor er dette en viktig usikkerhetsfaktor i behandlingsprosessen. Et godt argument når «søringskarantenen» angripes, er at vi kjenner vårt eget nærings- og arbeidsliv og sørger for at hjulene går rundt der det er mulig. Ut fra det er det gitt fornuftige unntak i nord. Ett eksempel for oss kan være hvis entreprenøren for E6 har et godt opplegg for en maskinkjører som sikrer at han ikke kan smitte. Men vi vil prioritere smittevernet og folks helse høyere enn lønnsomheten til kapitalsterke selskaper, og stille strenge krav til alle dispensasjoner.

I tillegg foreslår vi at også SV og VTP, som ikke er representert i formannskapet, får møte med tale- og forslagsrett. Vi er tjent med å stå sammen i disse tider.

Kommunestyregruppa til Rødt
Torbjørn Os
gruppeleder

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags