«Vi som bor ytterst i fjorden er som luft for Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og unnes ingenting»

Av

Helgeland Havn og ordfører Hundåla vil bygge ferjeleie i Mosjøen

DEL

Leserbrev Helgeland Havn og ordføreren i Vefsn vil overta denne oppgaven ifra Nordland fylkeskommune, og bruke skattebetalernes penger for å fremme en slik personlig sak. Havnedirektøren vil ha et spleiselag mellom fylkeskommunen, Vefsn kommune og Helgeland Havn. Hvorfor vil havnedirektøren at skattebetalerne i Vefsn skal være med å betale for et ferjeleie i sentrum av havna som han vil ha bygd der? Fylkestinget har gjort vedtak om at det skal bygges i Urdsdalen, og da finansiert 100 % av fylkeskommunen.

Summen på dette byggverket varierer mellom 92 og 150 millioner. Så vet vi som er interessert i denne forbindelsen at fylkeskommunens utgifter til ferjedrift øker med ca. 2 millioner pr. år når Dagsvik ferjeleie ikke skal benyttes som i dag. Sett i et 20 talls perspektiv vil da dette komme på ca. 40 millioner. Dette vil da normalt være fylkeskommunens bidrag, og resten må da dekkes inn av Vefsn kommune og Helgeland Havn. Med en kostpris på 100 millioner. vil da hver ut med ca. 40 millioner, og fylkeskommunen legger noen kroner til i potten. Helgeland Havn har muligens disse pengene, men Vefsn kommune har ikke disse pengene. Hvordan skal ordføreren og varaordføreren framskaffe et beløp i denne størrelsesorden? Hvor mange ansatte på kommunehuset må gå, eller skal det fjernes midler fra eldreomsorgen? Skolen er jo fredet.

Noen vi sikkert si at jeg setter saken på spissen, men fordelingsnøkkelen er korrekt. Totalsummen er pr. i dag ukjent, kommer summen nærmere 150 mill., blir kommunens og havnas bidrag større.

Grendelaget i Hundålaområdet har aldri akseptert at ferja har anløp av fergeleiet i Dagsvik, slik at vi som bor på Sørnes har en noenlunde brukbar forbindelse. Det var i dette arbeidet det kom fram at fylkeskommunen sparte 2 mill. pr.år ved å benytte Dagsvik. Dermed har vi beholdt ruta fram til nå.

Nå sitter Hundåla i ordførerstolen, og bruker den makta for alt den er verdt. Videre er det folk derfra nå som sitter nært beslutningstakerne i Statens vegvesen og fylkeskommunen.

Samferdselssjefen i fylkeskommunen har nå bestemt at Dagsvik skal kuttes ut, og at ferja bare skal gå til Mosjøen. Sørnes blir nå fratatt flere avganger, får en hel dag uten anløp, og ferjebilletten fordobles.

I Vefsn Arbeiderparti er ordet «Solidaritet» fraværende, og senterpartiet bryr seg bare om hytteeierne og ordføreren som skal slippe å kjøre til Ursdalen.

Bygges ferjeleiet derimot i Urdsdalen blir det flere avganger for oss alle, billettprisen halveres, og fylkeskommunen sparer flere millioner hvert år.

Vi som bor ytterst i fjorden er som luft for Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og unnes ingenting.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags