Døgnpris for fiske i Vefsna

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Alle er glade for at Vefsna er friskmeldt og gjenåpnet for fiske. Alle skjønner og aksepterer at når elva nå gjenåpnes så vil det bli et begrenset fiske – både i år og flere år framover. Maks uttak er 2 laks/sjøørret pr. fisker i løpet av sesongen i år som varer fra 1. juli til 31. august.

Hele våren har det pågått en diskusjon om prisene for å fiske. 20. april ble det avholdt et møte arrangert av Vefsna regionalpark og Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning (VeFi). Der kom det fram at minstepris pr. døgn ville ligge på 700/800 kr og oppover.

Dette skapte sterke reaksjoner som kom til uttrykk både på sosiale medier og gjennom leserinnlegg i Helgelendingen. Når elvene nå er friskmeldt har kommunene et klart ansvar for å ivareta rettighetene til alle som ønsker å fiske, uavhengig av økonomien til den enkelte. De må sikre at folk gis fiskemuligheter til en langt billigere pris enn det som ble opplyst av VeFi.

På bakgrunn av dette vedtok formannskapet i Grane en uttalelse, og som formannskapet i Vefsn sluttet seg til, der det bl.a. heter: «Det har vært et premiss og signal fra Stortinget om at 50 % av fisket skal gjøres tilgjengelig for allmennheten til akseptabel prissetting. Det er derfor grunn til bekymring rundt de signaler som framkommer i forhold til tilgjengelighet og prising for fiske etter laks og sjøørret i Vefsna. Det er et prøvefiske med meget strenge reguleringer opp til Fellingfors, det åpnes for i 2018. Å sammenlikne prisene med normalt fiske i landets beste laksevassdrag blir da noe søkt. Det vises her til fiskereglene som VeFi har vedtatt.»

Den nederste delen av Vefsna, utenfor Marsøra og oppover til Øyosen, er vald 1. Her er prisen på døgnkort 400 kr. Allmenn tilgang til gratis fiske fra land i dette området har vært en etablert tradisjon – nærmest en allmenning. Da folk ble klar over hva prisen ville bli, skapte det reaksjoner. På bakgrunn av henvendelser jeg fikk utarbeidet jeg et tillegg til uttalelsen fra Grane. Kjernen i tillegget var at fritt eller svært rimelig fiske i vald 1 må videreføres. Uttalelsen og tillegget ble lagt fram på et hastemøte i formannskapet rett før kommunestyremøtet 20. juni. Behandlingen ble utsatt til formannskapsmøtet 26. juni.

Til dette møtet la ordfører Jann-Arne Løvdahl fram følgende forslag til uttalelse om vald 1: «Døgnpris for fiske i Vefsna vald 1 oppfattes som uforholdsmessig høy og ekskluderende for allmenn tilgang. Vefsn kommune oppfordrer fiskerettighetshavere i vald 1 å redusere prisen til kr 100,- pr. døgn for fiske fra land. Vefsn kommune har forståelse for at det skal tas opp ett begrenset antall fisk kommende fiskesesong og at det påløper kostnader med drift i henhold til regler fastsatt av Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA. Foreslåtte døgnpris på kr 100,- pr. døgn vil gi en større del av allmennheten tilgang til fiske og mest sannsynlig føre til flere solgte kort som vil kompensere for redusert pris.»

Jeg syntes dette var et godt forslag, og trakk da mitt forslag. Uttalelsen fra Grane, med dette tillegget, ble så enstemmig vedtatt som formannskapets syn i denne saken.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken