Om engasjement og NRKs dekning i sykehusdebatten

Av
DEL

Leserbrev Svar til Arne Ørnes Jacobsen, Helgelendingen 21. des.

Engasjement. Opprinnelige et fransk begrep brukt for å forklare en eller annen form for forpliktelse eller avtale. Men i moderne tid også forstått som en sterk følelsesmessig tilknytting til en sak man går sterkt inn for. I spørsmålet om ny sykehusstruktur på Helgeland har det ikke manglet på nettopp dette engasjementet. Noen vil si det har vært i overkant. Andre vil hevde det har vært direkte usunt. Men som journalist og redaktør vil jeg alltid framsnakke engasjement. Det er grunnsteinen for utvikling av ethvert samfunn. Det er engasjerte mennesker som bygger land og skaper endring. Innen journalistikken er tilnærmet alle saker knyttet opp mot en eller annen form for engasjement.

En av de som har engasjert seg er Arne Ørnes Jacobsen i Mosjøen, som i et leserbrev til avisa Helgelendingen, kritiserer NRK for ensidig dekning etter at Helse Nord fattet sitt styrevedtak den 18.desember. Så engasjert er Ørnes Jacobsen at han etter vår tv-sending setter seg ned og skriver 355 ord om oss. Det er prisverdig og fortjener ett svar.

Det er riktig at vi i vår sending klokken 18.50 lot Rana-ordfører Waage bruke ca 1.5 minutt på å forklare hvorfor de ikke aksepterte vedtaket som styret fattet. I samme sending fikk også styreleder Renate Larsen bruke like lang tid på å forsvare styrets vedtak. I ei relativt kort sending på knappe 9 minutter, er det ikke bestandig plass til alle de reaksjonene man kunne ønske seg. Derfor kunne man i vår neste sending kl 20.55 se Alstahaug-ordfører Talseth gi sine kommentarer, mens Vefsn-ordfører Hundåla slapp til klokken 22.55. Ettersom Ørnes Jacobsen beskriver seg som en ivrig NRK Nordland-seer, fikk han kanskje også med seg at vi neste dag blant annet var til stede i Mosjøen og Sandnessjøen med nye reaksjoner derfra.

Det er kanskje vanskelig midt i en opphetet sak som denne, men all vår journalistiske dekning bør vurderes i sin helhet over noe tid. Det alltid en sjans for at man i enkelt-sendinger eller i enkelte nettsaker vil oppleve at noen nyanser mangler eller at balansen ikke er helt optimal. Innen journalistikken kalles dette også for vinkling og fokus. Vi har ett klart mål om at vår dekning av ny sykehusstruktur på Helgeland skal være både kritisk og balansert.

Lars Vorland sa det ganske tydelig etter styremøtet i Bodø. Av 2000 saker han hadde behandlet, hadde denne saken vært den mest krevende. Også for NRK Nordland har dette vært en utfordrende sak å dekke. Det har vært mange tilbakemeldinger på vår dekning fra alle deler av Helgeland. Det er aldri hyggelig å få negative reaksjoner, og til tider har våre journalister opplevd det som ubehagelig. Samtidig er engasjementet til befolkningen på Helgeland både høyst forståelig og nødvendig. Det handler om folks trygghet. Og nærhet til det som kan skille mellom liv og død. Bruk dette engasjementet konstruktivt og godt.

God jul til Arne og alle andre på Helgeland.

Kritiserer NRK: "Hva er bakgrunnen for denne ensidige vinklingen på kommentarene til styrevedtaket?"


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags