«Svar til Gunnvald Lindset om Helgeland Kraft og vindkraft»

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I et leserinnlegg torsdag bruker Gunnvald Lindset 90 % av innlegget sitt til å beskrive en urett som har vært tilstede i det norske kraftsystemet i flere tiår - nemlig forskjellbehandlingen av vannkraft og vindkraft både i konsesjonsprosessen og ikke minst skattemessig.

Med litt research ville han kunne finne at denne tematikken har Helgeland Kraft vært opptatt av og påvirket der det har vært mulig. Oppgradering av Kaldåga Kraftverk fra 1958 har vært et case som bransjeforeningen har brukt. Endelig ser det ut til at vi får forandringer slik at oppgradering av gamlie kraftverk blir sidestilt med bygging av nye vindkraftverk – her er vi helt på linje!

Når så Lindset konkluderer med – og bruker som overskrift – av Helgeland Kraft er på tur inn i vindkraften er det tatt ut av løse luften og ikke en eierrepresentant verdig. Eivind Mikalsen orienterte om mulig formålsendringer fra vannkraft til energi. Vi sysler med planer om ett demoanlegg for solenergi på ett av våre tak – sammen med en ladestasjon for elbiler – og her kommer vi i konflikt med vannkraftformålet.

Skal vi noen gang bygge vindkraft skal selvfølgelig de enkelte eierne få uttale seg først. Når undertegnede blir nevnt som sannhetsvitne på at HK skal inn i vindkraft – svarte jeg journalisten på to spørsmål – først bekreftelse på av vindkraft kan brukes som kraftkilde til industrien – og at vi ikke er involvert i vindkraftutbygging, men er pliktig til å ta imot krafta som produseres på nettet.

Lindset har tidligere summert Alcoas avtaler med tre vindkraftparker og om krafta ikke var anvendelig til deres formål vil jeg tro innkjøperne har ett problem. Alcoa konkurrerer i verdensmarkedet og er selvfølgelig opptatt av best mulig avtaler på råvaren elektrisk kraft. Jeg bekreftet i intervjuet at Alcoa har rett – selv om mange ikke liker det!

Ellers savner jeg klimaperspektivet i debatten – ønsker vi grønt skifte – dvs. skifte ut fossilt brensel i transport og industri med fornybare løsninger har myndighetene i Norden regnet ut at det vil kreve ca. 100 TWh ny elproduksjon – det gode er at det erstatter 200 TWh fossilt brensel – pga. bedre virkningsgrad. I samme utredning tror man på at ca. 60 % eller 60 TWh vil komme fra vindkraft, om en liker det eller ikke.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags