Svar til Frode Valla om Helgeland Kraft og vindkraft: - HK burde tidligere gått ut og avsannet dette

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Først vil jeg si at jeg setter pris på at Valla svarer på innlegget mitt, og gir mulighet for en saklig debatt og avklaring av eventuelle misoppfatninger. Når det gjelder det han skriver om forskjellsbehandlingen i det norske kraftsystemet så er vi jo enige, og jeg ser derfor ikke noe behov for å kommentere det. Jeg er klar over at oppgradering av Kaldåga har vært brukt som et eksempel av bransjeforeningen og andre. I studien fra NTNU om potensialet i oppgradering av vannkraftverk ble dette brukt av professor Leif Lia. Dette hadde jeg med i et leserinnlegg i fjor.

Så skriver Valla: «Når så Lindset konkluderer med – og bruker som overskrift – at Helgeland Kraft er på tur inn i vindkraften er det tatt ut av løse luften og ikke en eierrepresentant verdig. Eivind Mikalsen orienterte om mulig formålsendringer fra vannkraft til energi. Vi sysler med planer om ett demoanlegg for solenergi på ett av våre tak – sammen med en ladestasjon for elbiler – og her kommer vi i konflikt med vannkraftformålet.»

Først må jeg si at min overskrift var «Historieløs energipolitikk», og var i forhold til det 90% av innlegget mitt handlet om. Den ble forandret da innlegget kom på trykk. Det er misvisende etter som det var kun det siste avsnittet som omhandlet HK og vindkraft.

Jeg synes ikke at det som står der er tatt ut av løse luften. Jeg viste først til at Eivind Mikalsen signaliserte i kommunestyret et ønske om å endre formålet fra vannkraft til energi. Jeg tok da ordet og sa at jeg oppfattet det som et signal om å gå inn i vindkraft, og at Rødt ville gå mot det om det ble aktuelt. Jeg fikk ikke noe svar som kunne ha avkreftet det. Jeg vet selvsagt at en slik endring, vindkraft eller ikke, må behandles i alle eierkommunene.

Så kom det et oppslag i vefsnno.no 31.07 med Valla som hadde overskriften «Avliver myten om vindkraft: - Noen må ha vindmøller i bakgården sin.» Dette styrket oppfatningen om at det dreide seg om vindkraft. Jeg ble også gjort oppmerksom i dag på et oppslag i Helgelendingen 2. mars i 2019. Der kan vi lese følgende: «Helgeland Kraft er inne i en prosess hvor de vurderer vindkraft, og administrerende direktør Eivind Mikalsen bekrefter at de også har noen røde ringer på kartet.»

Ut fra alt dette mener jeg det var rimelig å oppfatte det som at HK vil inn i vindkraft. Hvis dette ikke er riktig, slik Valla skriver, så er jeg veldig glad for det. I denne saken har både Valla og Mikalsen sendt signaler som har lagt grunnlag for en slik oppfatning. Derfor burde de gått ut tidligere og avsannet dette. Det er viktig å være så tydelig som mulig for å unngå både spekulasjoner og misoppfatninger.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags